Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” icon

Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України”НазваниеМетодичні розробки уроків по темі „ Промисловість України”
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок


Методичні розробки уроків

по темі

Промисловість України”

(9 клас)


вчителя географії

Прилуцької загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступеня №10

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

Гапон Наталії Володимирівни


Урок 1. Промисловість України: загальна характеристика

Навчально-виховні завдання: формувати поняття „промисловість”; обґрунтувати значення промисловості України; розвивати уміння характеризувати зміни в галузевій структурі промисловості на сучасному етапі; з’ясувати проблеми розвитку промисловості та визначити шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції; розвивати критичне мислення; сприяти профорієнтаційному вихованню.

Обладнання: економічна карта України, підручники „Географія”, 9 кл., Й. Гілецький, атласи, презентація теми уроку, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Дається установка на дослідницько-пошуковий характер роботи на уроці, учні розміщуються в класі по визначених групах. (2 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань. Учитель пропонує творчим групам дати характеристику складових економічного потенціалу України, з’ясувати відмінність між ВВП та ВНП, пояснити суть сталого розвитку, визначити роль галузей виробничої сфери у задоволенні потреб суспільства. (5 хв.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Проводиться експрес-опитування учнів про місце роботи їх батьків, виявляється, що певна частина працює на промислових підприємствах. З’ясовуємо, яку продукцію виробляють ці підприємства та яке значення вона має. Підходимо до висновку про необхідність розвитку промисловості в Україні та важливу роль знань для розуміння галузевої, територіальної структури промисловості, проблем та перспектив розвитку даної галузі. Оголошується тема та мета уроку, завдання, які потрібно виконати в ході вивчення теми. (2 хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу. (20 хв.)Оголошується тема та мета уроку, завдання, які потрібно виконати в ході вивчення теми.

Клас поділений на 5 творчих груп, кожна з яких отримує інструкційну карту, де вказані завдання, які потрібно виконати в ході підготовчої роботи на уроці, працює над ними, використовуючи текст підручника, карти атласу, статистичні дані, краєзнавчий матеріал. Вчитель консультує учнів. Після підготовчого періоду представники груп повідомляють основні положення свого дослідження. Під час виступу представників творчих груп на мультимедійній дошці демонструється основна інформація.

^ 1 група. Лінгвісти. Робота із словником ( ст.251 – 260) і текстом підручника (§ 12). Для вивчення теми „Промисловість” треба знати такі терміни: промисловість, галузева і територіальна структура промисловості, засоби виробництва, предмети народного споживання, галузі групи „А” та групи „Б”, реструктуризація, фактори розміщення промисловості: природні, техніко-економічні, демографічно-соціальні.

^ 2 група. Історики. Екскурс в історію. Учні готують інформацію про розвиток промисловості України протягом ХVІІІ – ХХ століть: мануфактурне виробництво, першу промислову революцію (промисловий переворот), машинне виробництво, розвиток металургії, освоєння запасів кам’яного вугілля, нафти, природного газу, науково-технічну революцію.

^ 3 група. Статистики. Аналіз статистичних даних розвитку промисловості. Учні аналізують статистичні дані таблиці 5 (ст. 86) і таблиці 6 (ст. 87) підручника, роблять висновки про зміну рівня промислового виробництва України протягом 1991 – 2012 років, пояснюють причини змін.

^ 4 група. Економіко-географи. Визначення особливостей територіальної структури промисловості України.

Учні визначають та пояснюють особливості елементів територіальної структури: промисловий пункт, промисловий центр, промисловий вузол, промисловий район, промислова агломерація. Особлива увага приділяється аналізу карти промисловості (використовується електронний атлас України), виділяються головні промислові райони України (Донецький, Придніпровський, Передкарпатський) і промислові агломерації (Київська, Харківська, Одеська).

^ 5 група. Аналітики. З’ясування проблем та перспектив розвитку промисловості України. Учні виявляють проблеми недостатнього розвитку галузей промисловості, які виробляють предмети народного споживання, нерівномірність розміщення підприємств по території України, необхідність зміни технологічних процесів, перехід на ресурсозберігаючі технології.

^ 6 група. Краєзнавці. Характеризують промисловість міста Прилуки, її галузеву та територіальну структуру.

Учні характеризують галузевий склад та територіальну організацію промисловості рідного міста, з’ясовують її проблеми та визначають перспективи розвитку.

^ Вчитель підводить підсумки роботи творчих груп та виставляє оцінки за виконану роботу.

V. Осмислення нових знань, умінь. Виконання практичної роботи 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. (5 хв.)

^ VІ. Закріплення, систематизація та узагальнення. Представники груп виділяють головні положення тих питань, які вони опрацювали. (5 хв.)

VП Контрольно-коригувальний етап. (4 хв.) Вчитель проводить експрес-опитування учнів для з’ясування рівня засвоєння знань.

 • Яку роль виконує промисловість у господарстві?

 • Які позитивні зміни відбулися у промисловості України останніми роками?

 • Які основні елементи територіальної структури промисловості?

 • Які промислові підприємства працюють у рідному місті, яку продукцію вони виробляють та яке значення мають?

^ VIII. Підсумки уроку. (1 хв.)

IX. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання. (1 хв.) Вивчити тему „Промисловість України. Загальна характеристика.” Опереджаючі завдання: характеристика паливних баз України.

^ Урок 2. Паливна промисловість України

(Інтегрований урок географії та хімії)

Навчально-виховні завдання: визначити склад паливно енергетичного комплексу, охарактеризувати особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості, оцінити значення галузі в господарстві України, проаналізувати статистичні дані розвитку паливної промисловості; виявити проблеми розвитку даної галузі та шляхи їх розв’язання; розвивати навички роботи з контурною картою; сприяти екологічному вихованню та профорієнтації.

Обладнання: економічна карта України, підручники „Географія”, 9 кл., Й. Гілецький, атласи, презентація теми уроку, комп’ютер, мультимедійний проектор, краєзнавчі матеріали про розвиток нафтогазової промисловості.

Тип уроку – комбінований.


Хід уроку

І. Організаційний момент. (1 хв.) Перевіряється готовність класу до роботи на уроці, дається установка на продуктивну навчальну діяльність.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (5 хв.) Проводиться експрес-контроль засвоєння попередньої теми:

 • яку роль виконує промисловість у господарстві?

 • які зміни відбулися в промисловості України останніми роками?

 • назвіть провідні галузі промисловості України.

 • назвіть одиниці територіальної структури промисловості.

 • чому сировинний фактор відіграє важливу роль у розміщенні промислових підприємств?

 • які види паливних корисних копалин ви знаєте?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.) Учитель демонструє зразки корисних копалин: нафту, привезену з Леляківського та Малодівицького родовищ, кам’яне і буре вугілля, торф з колекції корисних копалин. Оголошується тема та мета уроку.

ІV. Вступні вправи. (5 хв.) Проводиться фронтальна робота класу за такою схемою:

 1. Здійснюється екскурс в історію освоєння паливних корисних копалин.

 2. Визначаються за картою корисних копалин райони видобутку кам’яного і бурого вугілля, нафти і природного газу. (Використовуються електронний атлас).

 3. Характеризується розвиток нафтогазової промисловості рідного краю

^ V. Пробні та тренувальні вправи. (20 хв.)

 1. Вчитель хімії характеризує властивості вугілля

 2. .Підготовлені учні дають характеристику Донецького і Львівсько-Волинського кам’яновугільних басейнів: величину покладів, умови залягання, якість вугілля.

 3. На контурній карті учні починають виконувати практичну роботу 6. Позначення основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку.

 4. Підготовлені учні дають характеристику нафтогазоносних провінцій: Карпатської, Причорноморсько–Кримської, Дніпровсько-Донецької. При характеристиці Дніпровсько-Донецької провінції використовується краєзнавчий матеріал. Звертається увага на способи видобутку нафти: фонтанний та насосний.

 5. Вчитель хімії характеризує властивості нафти і природного газу.

 6. На контурній карті учні позначають найбільші родовища нафти і природного газу (продовження практичної роботи №6).

 7. Оголошується проблемне питання: які проблеми мають галузі паливної промисловості та які шляхи їх вирішення? Учні разом шукають відповідь на ці питання.

^ VI. Творчі вправи. Складається програма розвитку паливної промисловості України на наступні 10 років. (3 хв.)

VII. Закріплення знань. (7 хв.) Проводиться „географічний крос”:

  1. Назвати і показати на карті кам’яновугільні басейни і нафтогазовидобувні провінції.

  2. Як гірничо-геологічні умови видобутку кам’яного вугілля впливають на його собівартість?

  3. Які проблеми існують у шахтарському Донбасі?

  4. Як вирішуються екологічні проблеми нафтогазової промисловості у нашій місцевості?


VІІІ. Підсумки уроку. (1 хв.)

^ IX. Домашнє завдання.(1 хв.) Опрацювати §13 підручника, на контурній карті позначити нафто- і газопроводи.


Урок 3. Хімічна промисловість України

Урок - дослідження

^ Проблемне питання: в чому протиріччя хімічної промисловості та якими шляхами їй розвиватися в Україні?

Навчально-виховні завдання :

 • з'ясувати значення хімічної промисловості та її галузеву структуру;

 • дати характеристику сировинної бази хімічної промисловості;

 • встановити та пояснити принципи розміщення підгалузей;

 • виявити основні центри та райони хімічної промисловості;

 • навести приклади негативного впливу підприємств галузі на довкілля на основі аналізу статистичної інформації;

 • виявити проблеми та накреслити шляхи розвитку і розміщення хімічної промисловості;

 • розвивати уміння аналізувати статистичну інформацію, інтелектуальну активність;

 • вчити читати карту хімічної промисловості;

 • сприяти екологічному вихованню та профорієнтації.

Обладнання: карта хімічної промисловості України, атласи, зразки корисних копалин, електронний атлас України, проектор, мультимедійна дошка

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організація класу для дослідження, постановка мети, формулювання проблемного питання, мотивація пізнавальної діяльності учнів. (1 хв.)

ІІ. Підготовка до сприйняття матеріалу. (5 хв.) Вчитель проводить «географічний марафон» : пояснити значення термінів «спеціалізація», «концентрація», «кооперування», «комбінування»; назвати галузі важкої промисловості.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети, завдань. (5 хв.) Вступне слово вчителя, запрошення до активної співпраці: пропозиція провести економіко-географічне дослідження хімічної промисловості України, в ході якого з'ясувати:

значення галузі;

галузеву структуру хімічної промисловості;

природно-сировинну базу та використання відходів інших галузей;

принципи розміщення підгалузей;

основні райони та центри хімічної промисловості;

вплив підприємств галузі на довкілля;

проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості.

У дослідженні беруть участь: історики, геологи, економіко-географи, економісти, фармацевти, екологи, краєзнавці, комісія з надзвичайних ситуацій, присутні кореспонденти місцевих газет.

Спостерігає за дослідженням рейтингова комісія, завданням якої є фіксація участі кожного у дослідженні та оцінка результатів дослідження, та іноземна делегація, яка хоче ознайомитися зі станом розвитку хімічної промисловості України та з'ясувати доцільність інвестицій у дану галузь і можливість закупівлі в Україні певних видів продукції хімічної промисловості.

В ході дослідження використовуємо карту хімічної промисловості, текст підручника, статистичні матеріали, додаткову інформацію.

^ IV. Вивчення нового матеріалу.

Дослідження хімічної промисловості України. (15 хв.)

Вчитель пропонує учням відповісти на наступні питання:

1. Яка продукція хімічної промисловості широко використовується у повсякденному житті? (Робота з текстом підручника).

2. З'ясувати, які галузі входять до складу хімічної промисловості? (Робота з атласом).

^ В ході дослідження створюється „ квітка хімічної промисловості".

Першу пелюстку створюють геологи, вони характеризують сировинну базу хімічної промисловості. Однією з особливостей хімічної промисловості є використання нею широкої сировинної бази: корисних копалин, таких яких сірка, кухонна та калійна солі, фосфорити, апатити, нафта, природний газ, кам'яне вугілля, відходів чорної металургії, коксохімічної та лісової промисловості. Демонструються зразки корисних копалин. Називаються родовища хімічної сировини України та своєї місцевості.

^ Другу пелюстку „квітки" створюють технологи. Вони характеризують виробництва основної хімії. Заповнюється таблиця.

азотні добрива фосфатні калійні кислоти сода

добрива добрива

Горлівка Одеса Калуш Суми Слов'янськ

Сєверодонецьк Вінниця Стебник Вінниця Лисичанськ

Дніпродзержинськ. Суми Одеса Крим (Сиваш)

^ Рівне, Черкаси Костянтинівка Костянтинівка

Лисичанськ

Третю пелюстку „квітки" створює друга група технологів. Вони характеризують хімію полімерів, яка виробляє хімічні волокна, синтетичні смоли, пластмаси, каучук. Центрами даної галузі є : Київ, Сокаль, Житомир, Чернігів, Черкаси (хімічні волокна); Донецьк, Прилуки, Запоріжжя, Луцьк (синтетичні смоли і пластмаси).

^ Четверту пелюстку „квітки" створюють економіко-географи. Вони з'ясовують географію галузей лакофарбової промисловості. За картою простежуються особливості розміщення підприємств галузі. її центрами є: Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Київ, Рубіжне, Ніжин, Суми, Дніпродзержинськ.

^ П'яту пелюстку „квітки хімічної промисловості" створюють нафтохіміки.

За картою визначаються центри даної галузі: Кременчук, Лисичанськ, Херсон, Одеса, Надвірна, Дрогобич.

Учитель: нині, коли здоров'я нашої нації викликає велику турботу, надзвичайно важливим є розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості. Слово мають фармацевти.

^ Створюється шоста пелюстка „квітки". Фармацевти визначають
центри хіміко-фармацевтичної промисловості.

Учитель: унаслідок спільної діяльності створена „квітка хімічної промисловості", але не закінчене наше дослідження. Хімічна промисловість представлена великою кількістю підприємств, які розміщені в різних містах України. Які ж принципи розміщення підприємств хімічної промисловості? Слово мають економіко-географи.

^ V. Осмислення нових знань. (5 хв.) Економіко-географи встановлюють фактори розміщення підприємств хімічної промисловості:

 • сировинний;

 • паливно-енергетичний;

 • водний;

 • трудоресурсний;

 • споживчо-збутовий;

 • екологічний.

За картою визначаються основні райони розвитку хімічної промисловості: Донбас, Придніпров'я, Прикарпаття.

^ VI. Закріплення, систематизація та узагальнення знань. (7 хв.). До дискусії запрошуються екологи. Вони аналізують статистичну
інформацію про викиди шкідливих речовин у містах, які є центрами хімічної
промисловості.

Учитель. В ході дослідження виявлена та проаналізована об'ємна і змістовна інформація. Зрозуміло, наскільки важливою є різноманітна продукція хімічної промисловості. Але є великі протиріччя у розвитку даної галузі. Україна має велику кількість підприємств хімічної промисловості, не всі вони працюють на повну потужність. Підприємства є екологічно небезпечними. Який же вихід з даної ситуації?

Учні спільно шукають шляхи розвитку галузі та розв'язання проблем:

 • технічне переоснащення підприємств;

 • впровадження нових технологій з метою якнайповнішої екологізації виробництва;

 • виведення окремих підприємств за межі населених пунктів;

 • інші заходи.

Інформація краєзнавців про місцеві підприємства хімічної промисловості.

Інформування рейтингової комісії про участь учнів у дослідженні хімічної промисловості, виставлення оцінок.

Інтерв'ю кореспондентів про враження учнів від отриманих результатів дослідження хімічної промисловості України.

^ VII. Контрольно-коригувальний етап. (5 хв.) Діагностичне тестування.

VIII. Підсумки уроку. (1 хв.)

IX. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання. (1 хв.)

Вивчити географію галузей хімічної промисловості. Творчі завдання (реферати, кросворди, схеми).


^ Урок 4. Інтелект - шоу „Україна промислова”

Навчально-виховні завдання: узагальнити і систематизувати знання учнів по темі „Промисловість України”; забезпечити формування цілісної системи провідних знань учнів; встановити внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки; забезпечити в учнів формування узагальнених понять; сприяти розвитку творчих здібностей учнів; сприяти екологічному вихованню.

Обладнання: електронний атлас України, підручники географії, атласи, технологічні карти.

Тип уроку – урок систематизації й узагальнення знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент. (5 хв.) Перевіряється готовність класу до незвичайного уроку. Перепусткою на інтелект – шоу є розгаданий кросворд.

1. центр тепловозобудування.

2. центр суднобудування.

3. найбільший залізорудний басейн України.

4. підприємство, на якому видобувають вугілля.

5. центр літакобудування.

6. найбільший промисловий район України.

7. центр енергетичного машинобудування.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (3 хв.) Проявляючи на уроці інтелектуальну активність, демонструючи свої глибокі знання програмового матеріалу та обізнаність із сьогоденням промислового розвитку України, учні мають можливість отримати високі оцінки по темі „Промисловість України”.

ІІІ. Відтворення та коригування опорних знань. (25 хв.) Інтелект – шоу „Ми знаємо промисловість України”. Для підвищення ефективності роботи учнів на уроці клас поділяється на рівносильні групи, між ними йде змагання на краще знання теми „Промисловість України”. Кожний конкурс оцінюється у 5-тибальній системі. Оголошуються конкурси:

 1. ^ Картографічна розминка „Ми знаємо карту України”. Групи отримують картки з переліком промислових пунктів, центрів і вузлів, показують їх на карті „Промисловість України”.

 2. Фанти”: для кожної групи вчитель називає різні види промислової продукції, учні називають галузі, які її виробляють.

 3. ^ Галузевий калейдоскоп”: галузі промисловості складаються з багатьох підгалузей. Кожна група має назвати всі складові таких галузей, як енергетика, машинобудування, хімічна промисловість, легка і харчова промисловість.

 4. ^ Будівничий” конкурс: групи отримують завдання побудувати схеми міжгалузевих зв’язків різних галузей промисловості: металургії, машинобудування, хімічної промисловості, лісової і деревообробної, легкої промисловості. Схеми створюють на листах формату А3, їх прикріпляють на дошці і презентують.

 5. ^ Представляємо галузь”. Групи повинні якомога яскравіше представити певну галузь промисловості. Оцінюється оригінальність представлення.

 6. Вирішуємо проблеми”. Галузі промисловості мають багато проблем у своєму розвитку. Завдання полягає в тому, щоб вказати раціональні шляхи вирішення даних проблем.

 7. ^ Презентуємо промисловість міста Прилуки. Групи учнів протягом 3хвилин представляють промислові підприємства рідного міста. (додаток 1)

Завершилося змагання між групами, визначаються зайняті місця. Кожна група називає тих учнів, які виявилися найсильнішими.

ІV. Узагальнення і систематизація знань. (10 хв.)

Оголошується конкурс „Кращий промисловець класу”.

Завдання ускладнюються, визначеним представникам груп задається по 5 складних запитань.

 1. Пояснити значення термінів: концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, реструктуризація.

 2. Назвати центри виробництва в Україні легкових автомобілів, вантажних автомобілів, літаків, морських суден, автобусів.

 3. Визначити фактори розміщення підприємств: точного машинобудування, цукрової промисловості, алюмінієвих заводів, АЕС, лісохімічної промисловості.

 4. Назвати відомі вам підприємства, розміщені в містах-мільйонерах: Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку.

 5. Які види мінеральних добрив виробляють у Вінниці, Сумах, Калуші, Одесі, Черкасах?

За кількістю правильних відповідей визначається інтелектуальний лідер класу - „Кращий промисловець класу”.

^ V. Підсумки уроку. (1 хв.) Вчитель ще раз наголошує на важливості знань по темі „Промисловість України”.

VI. Домашнє завдання. (1 хв.)

Повторити тему «Промисловість України». Творчі завдання (скласти тести, кросворди по темі «Промисловість України»).


Додаток 1

Прилуцька тютюнова фабрика, виробничий підрозділ «Бритіш Американ Тобакко Україна», розташована в місті Прилуки, що знаходиться на півдні Чернігівської області.

Прилуцьку тютюнову фабрику засновано у 1889 році (тоді вона носила назву тютюново-махоркової фабрики купців Рабиновича і Фраткіна). 
У 1990 році колектив фабрики взяв у держави в оренду з правом викупу майно підприємства, а у 1992 році орендарі викупили майно – так утворилося колективне підприємство «Прилуцька тютюнова фабрика». 

Наступного, 1993 року, після тривалих пошуків іноземного інвестора, було створено спільне підприємство з відомою міжнародною компанією «БАТ Індастріз». У 1990-х роках компанія налагодила випуск міжнародних марок в Україні та провела широкомасштабну заміну обладнання.

 У 2003 році стартував проект «Форвард», у рамках якого було перебудовано фабрику, збудовано новий склад готової продукції, сучасний енергоцентр, а також було розширено територію підприємства. У 2005-2006 роках збудовано адміністративний корпус, сигаретний цех, інші приміщення. 

Новітні виробничі лінії дають змогу виробляти продукцію світового рівня якості. Уже шість років на Прилуцькій тютюновій фабриці успішно працює система управління якістю, що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001. Система забезпечує передбачуваний і стабільний рівень якості продукції завдяки впровадженню передових технологій. Випробувальна лабораторія фабрики пройшла акредитацію в системі УкрСЕПРО і є однією з небагатьох в Україні, де здійснюється комплексний контроль за якістю сировини та готової продукції. У 2008 році підтверджено компетентність випробувальної лабораторії вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

У лютому 2006 року Прилуцька тютюнова фабрика отримала сертифікати відповідності міжнародним стандартам ISO 14001 (екологічний менеджмент) та OHSAS 18001 (менеджмент у сфері безпеки та охорони праці). Таким чином, на фабриці було встановлено інтегровану систему управління виробництвом.

На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляється більше 15 найменувань сигарет, у тому числі такі всесвітньо відомі міжнародні марки, як Kent, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy. Крім того, компанія створює та виробляє національні марки, серед яких – «Прилуки Особливі». Продукція фабрики експортується до трьох країн (Грузії, Молдови, Росії).

factory


http://www.gorod.cn.ua/image/news/gorod_2/gr_31.03.09_priluki_2.jpg


ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин»

Продукція, анотація діяльності: ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» являється єдиним в Україні і одним з нечисленних в Європі підприємством, яке спеціалізується на виготовленні штучних колагенових оболонок для використання у виробництві ковбасних виробів, сосисок та інших харчових продуктів. Підприємством випускаються різні види оболонок діаметром від 13 до 75 мм для варених, варено-копчених, напівкопчених, сирокопчених, сиров’ялених ковбас, сосисок і сардельок. Виконується нанесення кольорового (до п’яти кольорів) флексодруку на білкову ковбасну оболонку

Ринки збуту: Україна, Росія, Білорусь, Бразилія, Китай, Австралія, США, Турція, Греція, Іспанія

http://uainfo.org/uploads/posts/2011-06/1308646497_51bilkozyn.jpg


Дочірнє підприємство «Пластмас» ТОВ «Торговий дім Пластмас-Прилуки» створено у 2003 році на базі Прилуцького заводу пластмас.
Хоча підприємство і молоде, але має історичні корені. Фактично воно не змінювало ні адреси, ні профілю виробництва, і точно можна вважати, що історія підприємства почалася ще в 1931 році.

За період існування підприємство неодноразово оновлювалося, здійснювалася реконструкція обладнання, удосконалювалися технологічні процеси.
Сьогодні у виробничій програмі підприємства - близько 150 найменувань виробів технічного і побутового-спортивного призначення. Для їх виробництва щорічно переробляється значна кількість полімерної сировини.
Основне місце в загальному виробництві займає випуск гранульованих полівінілхлоридних пластикатов, призначених для виробництва ізоляції і захисних оболонок проводів і кабелів, який вперше в Україні, саме в Прилуках, розпочався з 1993 р. Зусиллями фахівців запроваджувалася політика збереження напрямки розвитку хімічної промисловості.

Фахівці ДП «Пластмас» проводили роботи по створенню нових рецептур виробництва кабельних пластикатов, з підвищеною пожежостійкістю. Розроблено та отримано дослідні партії безсвинцовых пластикатов. Освоєно випуск фенопластов Ф6П, ФК-24А, Ф7-010-49.

Продовжується нарощування темпів виробництва виробів технічного призначення: це випуск: фенопласту марки У2-301-07, гальмівних колодок для тролейбусів і трамваїв, деталей метрополітену та залізничного транспорту, деталей обладнання для шахт.

Багато уваги приділяється випуску продукції спортивно-оздоровчого призначення.
Підприємство працює стабільно, збільшуючи обсяги випуску продукції, яку добре знають споживачі в Росії, Білорусі, Грузії, Казахстані.
Підприємство отримало сертифікат ISO 9001:2000 на систему управління якістю, що відповідає вимогам.Похожие:

Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconЦикл уроків по темі “ Ukraine” Form 6 Topic: Welcome to Ukraine Тип уроку
Цілі: познайомити учнів з новою лексикою по темі «Welcome to Ukraine», розвивати навички мовлення, використовуючи лексику з теми;...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconМетодичні рекомендації до уроків письма у 1 класі
Навчання грамоти починається з перших уроків української мови в першому класі. Воно поєднує в собі формування початкових умінь і...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconДжерело
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconУрок №13. Тема: Мова програмування Delphi та інтегроване середовище візуальної розробки проектів Turbo Delphi 2006. Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Вікно середовища Turbo Delphi 2006
Тапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Подати новий навчальний матеріал про мову програмування Delphi та інтегроване...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас»
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconМіністерство освіти І науки україни київський національний університет технологій та дизайну кафедра менеджменту контролінг опорний конспект лекцій
Тема Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconУрок (методичні рекомендації щодо вивчення історії України та Всесвітньої історії в школі)
Під час підготовки методичних рекомендацій використано творчий досвід відомих педагогів-істориків М. Лисенка, П. Федоренка, М. Запорожця,...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “правове регулювання інвестиційної діяльності”
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconУрок №18. Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»; здійснити...
Методичні розробки уроків по темі „ Промисловість України” iconКонспект по темі "Організація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal " Визначення. Розгалуження
Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами