Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи icon

Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. ЗаписиНазваниеУрок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок

Тема.«Записи, множини, покажчики», 9 годин

Урок 1. Зчислені та інтервальні типи.Власні типи користувача.Записи.

Урок 2. Оператор приєднання WITH. ПР.№ 28. Побудова алгоритмів з використанням записів

І. Організаційний момент. Привітання. Перевірка відсутніх на уроці.

Підготовка учнів до уроку.
ІІ. Мотивація уроку.
Об’єднання елементів різних типів (Запис)- це потрібно?
Ми вже вивчили масиви і визначили, масиви це – однотипні занумеровані дані,що мають спільне ім’я. Але різноманіття інформації неможна звести тільки до якогось одного типу даних.
Наприклад, описати положення точки в просторі, можна скориставшись одним і тим же типом для опису її координат, але, описати людину, нам потрібно вказати її ім’я, ріст, колір очей і волосся, вік, адресу, дату народження , тобто в одному описі об’єднуємо інформацію різних типів.
Приклад 2, При описі автомобіля, ми вказуємо не тільки його марку, але і рік випуску, модифікацію, а також і колір кузова може нас зацікавити витрата пального та інше. Приклад 3. Складаючи автоматизований каталог книгосховища, ми для кожної книги повинні вказати її назву, ім’я автора, область знань, кількість сторінок, рік видавництва, а також, можливо, признак знаходження на руках або в сховищі.
Дані такого типу, які описують важливі сторони того чи іншого об’єкту шляхом включення в описання декількох, часто різнотипних, елементів, називають записом (record).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. (Лекційний матеріал)
В мові Паскаль запис описується шляхом вказівки службового слова record і перерахуванням елементів, що входять в запис, а також опис типів цих елементів.
Запис в мові Паскаль – це структурований комбінований тип даних, який складається із фіксованого числа компонент (полів) різного типу.

Наприклад, анкетні дані про студента вузу можуть бути представлені у виді інформаційної структури

  1. Анкета учня

П.І.Б.

Стать

Дата народження

Адрес

Школала

Клас

Наприклад, анкетні дані про учня школи можуть бути описані у вигляді інформаційної структури.


Така структура називається дворівневим деревом. В Паскалі ця інформація може зберігатисяся в одній змінній типу record (запис). Задати тип можна таким чином:
type < имя _ типа >=record
   <имя_поля1>: тип;
   <имя_поля2>: тип;
   ………………….
   <имя_поля K >: тип
end ; де record – службове слово, а <ім’я_типу> і <ім’я_поля> - компоненти запису та їх тип. Опис анкети учня в Паскалі буде виглядати так:


^ Приклад фрагменту програми- опис даних типу запис мовою Паскаль

  1. Анкета учня

П.І.Б.

Стать

Дата народження

Адрес

Школала

Клас

Type anketa=record
   fio: string[45];
   pol: char;
   dat_r: string[8];
   adres: string[50];
   school: 1..35;
   class: string[4];
end;
Поля запису в Паскалі можуть мати будь-який тип, в частково самі можуть бути записами. Така можливість використовується в том випадку, коли потрібно представити багаторівневе дерево (більше 2 рівнів). Наприклад, ті же відомості про учня можна показати трьох рівневим деревом.


КВ.

Буд.

вулиця

Місто

день

місяць

рікТака організація даних позволить, наприклад , зробити вибірку по роках народження або по вулицях , де живуть учні. В цьому випадку опис даного запису в Паскалі буде виглядати так:

Type anketa1=record ^ Приклад фрагменту програми опис типу даних запис в Паскалі
   fio: string[45];
   pol: char;
   dat_r: record;
   god: integer;
   mes: string[10];
   den: 1..31;
end;
adres: record
   gorod: string[25];
   ulica: string [20];
   dom, kv: integer;
end;
school: 1..35;
   ckass: string[3];
end; ^ Поля

Після того, як визначений тип запису , можна визначити змінну цього типу. Змінна визначається шляхом запису її ідентифікатора і вказівки на тип.

var
children: anketa;
children_ 1: anketa 1;

Тепер нам потрібно взнати, як правильно получати доступ до елементів запису.
Елементи запису називаються полями, а звернення до них відбувається через використання їх імені – ідентифікаторів полів. Практично, поля запису опрацьовуються точно так же, як і будь-які другі змінні.
Але на відміну від звичайної змінної імена полів повинні мати складний запис ідентифікатор імені поля та ім’я запису і відділятися від нього точкою. Такий запис називається уточнюючий ідентифікатор: <имя_записи>.<имя_поля>
Наприклад, щоб звернутися до поля    gorod змінної adres , необхідно вказати таке складне ім’я: adres.gorod :=’ Kramatorsk‘;
^

Операції над записами Паскаля (це важливо!)

Єдина операція, яку можна виконати над однотипними записами Паскаля – це присвоювання. Всі другі операції виконуються над окремими полями запису.
ІІІ. Робота за ПК.
Приклад розв’язування задачі з використанням типу даних запис.


Розглянемо для початку простий приклад заповнення запису і виведення його на екран.
Нехай нам необхідно заповнити відомості про студента (П.І.Б., дата народження, адреса, курс и група), а затим вивести ці відомості на екран.
program primer1;
type anketa=record
   fio: string[45];
   dat_r: string[8];
   adres: string[50];
   curs: 1..5;
   grupp: string[3]
end;
var student: anketa;
begin
   writeln (‘ввести дані про студента’);
   {зверніть увагу, що введення кожного поля здійснюється окремо}
   writeln (‘ввести прізвище, імя і по батькові’);
   readln (student.fio);
   writeln (‘введіть дату народження’);
   readln (student.dat_r);
   writeln (‘введіть адресу’);
   readln(student.adres);
   writeln (‘введіть курс’);
   readln(student.curs);
   writeln (‘введіть групу’);
   readln (student.grupp);
   writeln (‘введення закінчено’);
   writeln ;
   {Зверніть увагу, що, виведення запису здійснюється по полях}
   writeln (‘прізвище імя по батькові: ’, student . fio );
   writeln(‘ дата народження : ’, student.dat_r);
   writeln(‘ адреса : ’, student.adres);
   writeln(‘ курс : ’, student.curs);
   writeln(‘ група : ’, student.grupp);
end.
А тепер трохи ускладнимо задачу. Нехай нам необхідно мати відомості про багатьох студентів, наприклад, вашого факультету. А для цього необхідно, організувати масив типу запис . А потім із великого списку вивести прізвища студентів 2-го курса.

program primer_2 ;
type anketa=record
   fio: string[45];
   dat_r: string[8];
   adres: string[50];
   curs: 1..5;
   grupp: string[3]
end;
var student: array [1..100] of anketa;
   I: integer;
begin
   {послідово вводимо кожний запис}
   for I:=1 to 5 do
   begin
      writeln (‘введіть дані про’, I , ‘- го студента’);
      writeln (‘введіть П.І.Б’);
      readln (student[I].fio);
      writeln (‘введіть дату народження’);
      readln (student[I].dat_r);
      writeln (‘введіть адресу’);
      readln(student[I].adres);
      writeln (‘введіть курс’);
      readln(student[I].curs);
      writeln (‘введіть групу’);
      readln (student[I].grupp);
   end;
   writeln (‘введення закінчен’);
   writeln ;
   {переглядаємо масив записів і вибираємо тільки студентів 2-го курсу }
   for I:=1 to 100 do
      if student[I].curs=2 then
         writeln(‘ Прізвище студента : ’, student[I].fio);
end.

IV. Підведення підсумків уроку.
Придумати свій сюжет запису.Похожие:

Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи
Урок Оператор приєднання with. Пр.№28. Побудова алгоритмів з використанням записів
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconТипи та структура уроків розвитку комунікативних умінь і навичок

Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок №10 Тема : Будова і функції кореня. Типи кореневих систем. Лабораторна робота №2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня
Тема : Будова і функції кореня. Типи кореневих систем. Лабораторна робота №2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок №1. Тема. Прості та структуровані типи. Одновимірні та двовимірні масиви
Організаційний момент. Привітання учнів. Перевірка відсутніх на уроці. Підготовка учнів до уроку
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок 1 Тема: Поняття моделі. Типи моделей. Побудова моделі. Етапи моделювання
...
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок №10. Тема: Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’
...
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconУрок №3 Тема: Геоморфологічна будова. Типи рельєфу за походженням
Мета: сформулювати уявлення учнів про геоморфологію як науку та процеси, що беруть участь у формуванні рельєфу України; розвивати...
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconФорми професійного навчання основні поняття
Форма, форма навчання, форма організації навчання, функції форм організації навчання, форми теоретичної та практичної підготовки,...
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconКонспект лекцій згідно робочої програми
Ринкова економіка — це система ринків, які тісно пов’язаних між собою і взаємодіють один з одним. Різні типи ринків, що входять до...
Урок Зчислені та інтервальні типи. Власні типи користувача. Записи iconДень довкілля "В гостях у Флори"
Мета: поглибити знання учнів з теми "Типи і стилі мовлення", "Опис природи"; розвивати творчі і пізнавальні здібності, вдосконалювати...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами