Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" icon

Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: "Old and New Towns of Edinburgh"НазваниеУрок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: "Old and New Towns of Edinburgh"
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок

My heart in Scotland. "Old and New Towns of Edinburgh" 

An open lesson.

Урок англійської мови.
9 -Form.   28.02.2013р.

Lesson №3-4. Page 125. Textbook by Alla Nesvit.

Сизько В.С.

The Topic of the lesson: "Old and New Towns of Edinburgh"   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
Flag

The tasks of the lesson. Objectives:/ Мета та цілі уроку: Warming up

Завдання учням: Розповісти, що вони мають вивчити на цьому уроці: Застосувати структури:  In this lesson I wiil:- або  In this lesson I have to:

1. To revise and practice new words and word combinations. To find and understand  words in sentences.

^ 2. Learning Grammar: To learn about Gerund (Герундій).

3. To learn how to develop (складати) the story and talk about the cities of the UK.

4. To read the text, identify (розпізнавати) and extract (знаходити) specific information.

^ 5. To listen, read and talk about the World Heritage Sites(світова культурна спадщина) in the United Kingdom.

To take care(дбайливо ставитися) of the World Heritage Sites.

6. Practice how to write e-mail letters and do presentations. 


Lesson Planning.

^ The main part of the lesson. 

http://www.youtube.com/watch?v=9COgMvRnnrY   --- Edinburgh, Scotland holidays travel guide from Teletext Holidays.


Task1. Vocabulary and Language.

Завдання та цілі  для учнів: Прочитати текст, виписати незнайомі слова в словник, прослухати їх, ПереводчикGoogle http://translate.google.com.ua/, опрацювати в словникові  http://www.lingvo.ua/ru , підготувати повідомлення з опорою на ключові слова.


You are going to read the text about Edinburgh, the capital of Scotland. Practice the vocabulary: reading, pronunciation and translation.

Exercise2 page125.Vocabulary file.

Word combinations:

Edinburgh Coat of arms

Part 1. Pre-Reading activity. (формування активного, пасивногоі потенціального словникового запасу).Формування лексичної компетенції.

to be the capital of- (Scotland)- бути столицею

to be the twin city of -(Kyiv)- місто- побратим (порідненні міста)

(450.000...people) to live in the city-     проживати в місті

to be one of the biggest cities in Europe- бути одним з найбільших міст в Європі

to be one of the most  desirable places in the world -бути одним з найбажанніших місць в світі

to have a wide range of- (theatres, galleries, clubs)- мати велику різноманітність

to exercise your wallet in the shops- витрачати гроші в крамницях

to be a colorful city-     бути колоритним містом

to mix modern and medieval life- поєднувати сучасне та середньовічне життя

to mix the traditional and new culture- поєднувати традиційну та новітню культури

to have and preserve Georgian and Victorian architecture-  мати і зберігати Григоріанську та Вікторіанську архітектуру 

to have winding medieval streets and (broag modern avenues)-мати звивисті середньовічні вулички та широкі сучасні проспекти

to be both an ancient and modern city- бути як старовинним так і сучасним містом

(that is why)...to be listed as a World Heritage Site- бути занусеним(увійти) до світовоі культурної спадщини


Task2. Формування активного граматичного мінімуму

Завдання для учнів: Read, translate and understand the first part of the text. Consult grammar files to  make sentences and the story itself.

1. the verb to be

2. the Present Simple tense    http://www.homeenglish.ru/Grammarverbpre.htm


Task3. Reading Activity. Читання як вид мовленнєвої діяльності (з повним розумінням змісту тексту). Вивчаюче читання.

Завдання для учнів: 1.Read the text(Part1),2. Try to understand the main idea, combinations of  all the words, grammar structures. 3. Be ready to answer the questions to the text. 

^ 1.What is the capital of Scotland?

2.What is the capital of Ukraine?

3.What kind of cities are Edinburgh and Kyiv?  _____________(the twin cities)

4.How many people live in Edinburgh?_________(450.000)

5.Why Edinburgh is the most desirable place in the world?_________(to live and study)

^ 6.There is a vide range of theatres, galleries, clubs and shops to visit in Edinburg, isn't there?

7.Why is Edinburgh a colourful city itself?_________(to enjoy modern and medieval life)

8.What architecture can people see in Edinburgh?______________  (Georgian and Victorian)

9.What are the streets in Edinburgh like?_________(winding medieval and broad avenues)

10.Why has Edinburgh been listed as a World Heritage Site?___________(ancient and modern city)


http://www.youtube.com/watch?v=c7Gwahrk6wc   Edinburgh Military Tattoo Massed Pipes and Drums


http://www.youtube.com/watch?v=AZfZ9GoyD9Y   Scottish Bagpipes & Drums - Kirkcudbright & District Pipe Band Festival


^ Task4. Story Time. Developing Story Cocepts. Вправи на створення власного монологічного висловлювання понадфразового та текстового рівня (відповідно до вимог чинної програми для даного класу)

 Завдання для учнів: Read the word-combinations(part1), make sentences(use Present Indefinite)-(answer the questions of task 3, use word-combinations, write sentences in your copy-book) , develop your own story about Edinburgh. Say what kind of the city is Edinburgh.


^ Task5. Language Focus. Навчання граматичного матеріалу. Формування граматичної компетенції.

The Gerund (page127,)    http://www.homeenglish.ru/Grammargerund.htm -Докладне пояснення правила.


^ Герундий - це безособова форма дієслова, яка має ознаки  як дієслова так і іменника. В українській мові така форма відсутня.


В реченні герундій може виконувати функцію додатка та підмета. (та інше)


Утворення: до дієлова додається +ing,  to read+ ing= reading, to learn+ing=learning. 


I like to read = I like reading. Мені подобається читати.= Мені подобається читання. (додаток)

To learn English is interesting. = Learning English is interesting. Вивчати англійську мову- цікаво.= Вивчення англійської мови -цікаво. (підмет)


Українською мовоюмову герундій перекладається іменником(що?),  неозначеною формою дієслова(що робити?),  дієприслівником(як?),  дієсловом в особовій формі або підрядним реченням:

He was sitting in the room reading a book.  Він сидів у кімнаті, читаючи книгу. 


Після деяких дієслів з ​​прийменниками та прислівниками, а також після деяких словосполучень із прийменниками вживається тільки герундій. До них відносяться:

to give up- відмовлятися __________ I gave up smoking a week ago.- Я відмовився від куріння неділю назад.

to be afraid of -боятися
to be famous for  -бути чимось знаменитим
to be fond of -захоплюватися
to be interested in-цікавитися 
to be worth of-цінити
to be proud of-гордитися
to depend on-залежати
to insist on (upon)-наполягати
to know of-знати
to object to-заперечувати
to prevent from-попереджувати
to think of-думати про
to go on- продовжувати ___________Go on learning English.


Завдання для учнів: Read the information of exercise 6 on page127. Learn the grammar material about the Gerund. Look at the sentences and try to find out where the gerund is and how it is translated into Ukrainian.

EXERCISE-7p128: 1.Read the sentences. Complete the sentences with the gerunds. Translate them into Ukrainian.

2.to dream of- мріяти

3.to enjoy- подобатися щось робити

4.to look forward- чекати з нетерпінням

5.I couldn't help- не міг втриматися,щоб

7.don't mind smb- не заперечувати

8.can't stand- не подобатися щось робити

9.earn their living- заробляти на життя.


Summarising and Homework. Reinforcing Skills and Concept.

Завдання для учнів: Розповісти, що вони  вивчили на цьому уроці. 

1.Застосувати структуру:  In this lesson I have learnt how to____________. 

Use the expressions from: The tasks of the lesson. Objectives:

Warming up. exsample: In this lesson I have learnt how: 1. To revise and practice new words and word combinations. To find and understand words in sentences. 2...


^ 2. Page142. Now I can... розповідь учня що він вивчив на цьому уроці, які практичні навички отримав та розвинув.


Homework

1. Revise E-mail Guidelines.(Lesson7-8.Working on the Computer),pgs108-109.

2. Do exercise10pg129.

3. Find relevant information in the Internet about interesting sites and photos of Edinburgh. Make notes for your Project.

  Rest time

http://www.youtube.com/watch?v=9nGn02fOytE  Shirley Manson - In The Snow (Demo)  GARBAGE 


^ Famous people

Джеймс Арчер (1823—1904) — шотландский художник.

Ширли Мэнсон (1966) — вокал, гитара, тексты и лицо группы Garbage

^ Александер Белл (18471922) — изобретатель, основоположник телефонии

Тони Блэр (1953) — премьер-министр Великобритании

Дойг, Питер — британский художник, работающий в русле магического реализма

Инглис, Генри Дэвид (17951835) — английский писатель

Йейтс, Эдмунд Ходжсон (1831—1894) — английский писатель

 Сэр Артур Конан Дойль (18591930) — знаменитый писатель, автор детективных романов о Шерлоке Холмсе

 Сэр Шон Коннери (1930) — знаменитый киноактер и продюсер, исполнитель роли Джеймса Бонда

 Сэр Дональд Ладдингтон (1920—2010) — британский государственный и колониальный деятель, генерал-губернатор Соломоновых Островов (1974—1976).

Мор, Якоб (1740—1793) — художник-пейзажист

Джеймс Клерк Максвелл (18311879) — физик, создатель классической электродинамики

Джон Нокс (15131572) — религиозный деятель, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии

Джоан Роулинг (1965) — современная писательница, автор серии романов о Гарри Поттере

 Сэр Вальтер Скотт (17711832) — всемирно известный писатель

Адам Смит (17231790) — экономист, один из основоположников современной экономической теории

Мюриэл Спарк (19182006) — известная британская романистка

Роберт Льюис Стивенсон (18501894) — писатель и поэт, автор всемирно известных приключенческих романов и повестей

Мария I Стюарт (15421587) — королева Шотландии

Ирвин Уэлш (1958) — популярный современный писатель

Джеймс Хаттон (17261797) — натуралист-геолог, основоположник плутонизма

Дэвид Юм (17111776) — философ, один из крупнейших деятелей шотландского ПросвещенияПохожие:

Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconУрок по учебнику Happy English для 5 класса Unit 1 Lesson 13
...
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconУрок в in this lesson you will learn how to: Talk about languages and studying languages Talk about mass media Ask more questions

Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconКонспект уроку з англійської мови в 2 класі
Мета: Зацікавити учнів у вивченні англійської мови, розвивати навички художнього читання віршів англійською мовою, активізувати вивчений...
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconВащенко Тетяна Іванівна Вчитель української мови та літератури урок
Використання проектних технологій при вивченні англійської мови на середньому та старшому етапах
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconЦикл уроків по темі “ Ukraine” Form 6 Topic: Welcome to Ukraine Тип уроку
Цілі: познайомити учнів з новою лексикою по темі «Welcome to Ukraine», розвивати навички мовлення, використовуючи лексику з теми;...
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconЗвіт вчителів про курсову перепідготовку в 2009 році. Тонконіг Н. О. вчитель французької мови Самійлівської зош І-ІІ ст. Єфіменко В. М. вчитель англійської мови Новомиколаївської спец. Зош І-ІІІ ст. «Круглий стіл»
Урок – основна форма навчання іноземної мови. Бесіда за Круглим столом. (План і матеріали виступів вчителів прикладається)
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconСценарій позакласного заходу з англійської мови «Щасливий випадок»
«Їжа»,»Пори року»,розвивати спостережливість та кмітливість,увагу,швидкість. Створити в учнів позитивний емоційний настрій,формувати...
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconБагаторічний досвід викладання англійської мови в Амвросіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І – ІІІ ст. Амвросіївської...
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconСтрельбіцька О. П
Методична розробка інтегрованого уроку англійської мови та інформатики, проведеного в 4 (8) класі
Урок англійської мови. 9 -form. 28. 02. 2013р. Lesson №3 Page 125. Textbook by Alla Nesvit. Сизько В. С. The Topic of the lesson: \"Old and New Towns of Edinburgh\" iconУрок англійської мови у 9 класі з теми " The Geography and State System of Great Britain. Wales. "
Велику Британію, розвивати інтерес та виховувати повагу до традицій і країни, мову якої вони вивчають
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами