Урок 11 упражнения 15 1 icon

Урок 11 упражнения 15 1НазваниеУрок 11 упражнения 15 1
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок

Урок 11

УПРАЖНЕНИЯ

15 1 Hij was moe, omdat hij veel had gelopen.

2 Toen zij kwamen, was ik a1 terug(gekomen) van het strand.

3 Zodra zij deze tekst gelezen hadden, brachten zij mij het boek terug.

4 Hij zwom veel op vakantie, hoewel hij vroeger nooit van water had gehouden.

5 Voordat jij iets aardigs zei, had jij iets heel onaardigs ge­zegd.

6 Zij had slecht geslapen en daarom voelde zij zich ziek.

7 Nadat hij een reis n
49
aar Italië had gemaakt, wilde hij Latijn leren.

8 Ik was heel blij toen ik hen tegen­kwam, omdat ik hen niet had gezien sinds zij naar Rotterdam waren verhuisd.


26 1 Die buitenlandse studenten zouden niet aan die geur hebben kunnen wennen.

2 Anders zou ik het geluid van de golven hebben moeten missen.

3 Waarom heeft die ongeduldige leraar ons de teksten over de oorlog niet laten vertalen? We zouden ze twee keer zo goed hebben onthouden.

^ 4 Je had beter moeten luisteren, dan zou je meer voor haar hebben kunnen betekenen.

5 Onze voorouders hadden dat allemaal veel eenvoudiger kunnen regelen.

6 Mijn duifje, je had niet zoveel moeten roken.

7 Deze kerel had moeten ophouden met fluisteren.

^ 8 Had je dat paarse beertje niet terug moeten krijgen?

9 Zij zou mij hiervan hebben willen laten genieten.

10 Waarom zou zij dat niet hardop hebben willen voorlezen?

11 Ik zou hem overdag niet hebben moeten helpen.

12 Jij zou zelf het mooiste konijn hebben mogen kiezen.

13 Hij had natuurlijk niet alles moeten willen uitleggen.

^ 14 Eigenlijk zou u niet alles hebben mogen opdrinken.


34 1 Als zij dit hadden onthouden, hadden zij iets anders besloten.

2 Wij hadden hem toen nauwelijks kunnen helpen.

3 Ik had u dit sprookje net willen voorlezen.

4 Wat hadden de nogal onvriendelijke woorden, die de koning vlak voor kerst fluisterde, kunnen betekenen?

^ 5 Ik had inderdaad erg graag willen horen hoe zij zingt, maar zij kwam niet.

6 Niemand had het mij zelfs maar ongeveer kunnen uitleggen.

7 Volgens mij was je er dadelijk aan gewend geweest als je getrouwd was geweest.

8 Als u vorig jaar was opgehouden met werken, had u nu uw col­lega's alweer gemist.

^ 9 Hij had mij een liter melk laten opdrinken ondanks de nogal rare geur.

10 Wie had Multatuli in 1880 kunnen vertalen? Er was nauwelijks iemand in Rusland die Nederlands kende.

11 Hij had ongeveer twee weken ge­leden al een heleboel geld moeten terugkrijgen.

12 Hij had inderdaad nooit echt van dat boek kunnen genieten, als jij het niet voor hem had gekozen.

^ 13 Ondanks alle moeilijkheden had ik die reis naar het Westen nooit willen missen.

14 Dadelijk nadat hij kaartjes voor de film had gekocht, was hij alweer vergeten voor welke film. 15 Vlak voordat jij binnenkwam had ik gerookt.

ЗАДАНИЯ

I. wel EEN kilo; Nou, НЕТ eten; krijgt EEN bord; soep? DE soep; we НЕТ vlees; Was DE lerares; Natuurlijk. DE geschiedenislerares is EEN echte; en DE school­kinderen; is DE soep? EEN beetje.


^ II. 1 kunnen spreken. 2 vanmiddag groente. 3 niet zoveel. 4 nog geen. 5 dat al. 6 laat jou. 7 iets tegen. 8 nooit gedichten van Vondel vertaald. 9 eigenlijk besloten. 10 in liep.


IV. 1 Had hij besloten daar in mei heen/naartoe te gaan?

2 Was u daarmee bezig geweest?

3 Ik was mijn vrienden daarna kwijtgeraakt.

4 Zij waren daar wel aan gewend geraakt.

5 Hadden jullie daar niet om gelachen?

6 Ik had daar niet naar geluisterd.

7 Ze hadden daar niets meer voor geregeld.

8 Had je dat daarin uitge­legd?

9 Wat had zij daarvan onthouden?

10 Wie had haar daaruit voorgelezen?


VII. 1 Gisteren had (zou) ik je mijn nieuwe poes (hebben) kunnen laten zien.

2 Ik had (zou) hen toen niet in mijn huis (hebben) moeten laten wonen.

^ 3 Hij had (zou) haar inderdaad helemaal niet (hebben) hoeven leren kennen.

4 Hij had (zou) hen toen al (hebben) willen leren schrijven.

5 Jij had (zou) toch hier (hebben) mogen gaan zitten?


VIII. 1 Ik heb hem met zijn vader horen praten.

2 Ik heb de kinderen achter het huis zien spelen.

^ 3 Ik heb bloemen voor het raam zien staan.

4 Ik heb haar iets naar je horen roepen.

5
50
Ik heb het water steeds kouder voelen worden.

6 Ik heb hen in de woonkamer zien zitten.

7 Ik heb u horen zeggen dat u al bij de politie was geweest.

^ 8 Ik heb je de deur pas heel laat dicht horen doen.

9 Ik heb het arme vogeltje nog voelen leven.

10 Ik heb haar een brief aan een onbekende zien schrijven.


X. 1 Jan is professor en Piet ingenieur.

2 Nellеke werd (is) minister (geworden) en Elleke president.

^ 3 Ik word liever generaal dan soldaat, maar het liefst koning. Jammer genoeg is dat onmogelijk.

4 De rechter kent deze journalisten, lijkt het.

5 Ik heb als chauffeur van uw directeur gewerkt.

6 De burgemeester heeft zijn werk netjes gedaan.

^ 7 Maar één van de bisschoppen was het hier niet mee eens.

8 Dat zijn slechte arbeiders, maar er zijn er twee onder die erg hard hadden ge­werkt.

9 Het beroep van dominee leek haar drie keer zo interessant als het beroep van schrijver.

10 Kan ik even met de chef spreken?

11 Ik snapte niet of hij kapper of bakker was.

^ 12 Deze schilders zijn erg beleefde mensen.

13 Eerst was hij kapitein, maar in de tijd dat ik hem kende was hij schoenmaker.

14 Ik had het idee dat daar nogal weinig agenten waren.

15 Tolken verdienen meer dan vertalers.

16 Vondel was behalve dichter ook winkelier: hij verkocht sokken.


^ XIII. 1 Ja, natuurlijk besloot die kerel ons te helpen om onze reis naar het buitenland te regelen.

2 Behalve sla en andere groente heb ik net nog een enorm stuk vlees en een halve kilo aardappels gegeten.

3 In de oorlog gebeurden er de vreselijkste dingen. Natuurlijk heb ik die onthouden.

4 De vorige keer koos dat knappe en beleefde meisje met haar lange wimpers en zwarte wenkbrauwen een ander onderwerp.

^ 5 Ondanks de hoge belastingen raakten mijn voorouders hun landgoed niet kwijt.

6 De verhuizing is inderdaad meegevallen. - 'Waar bent u dan heen verhuisd?'

7 Wij zijn in een bijna leeg vliegtuig naar Spanje gevlogen.

8 Hij had iets tegen bepaalde mensen, maar mij heeft hij altijd gemist.

^ 9 Hij legde ons de geschiedenis van de aarde heel eenvoudig en helder uit.

10 Vlak voordat jullie hierheen kwamen, hadden we net hun verhaal over de kerst in Rusland willen vertalen.

11 Het was niet toevallig dat hij gewend was goed te eten: zijn moeder was altijd bezig in de keuken.

12 Twintig jaar geleden had dit jasje mij niet erg gestaan.

^ 13 Еr kwamen een heleboel mensen naar de lezing, ongeveer net zo veel als de vorige week.

14 `Moet je horen, wat een stem! Wat kan ik daarvan genieten.' `Ja, vooral wanneer ze begint te fluisteren.'

15 Van al haar kleindochters was Roos de wildste en Cleo de kinderlijkste.

16 Hij had zich nooit echt eenzaam gevoeld; daar waren ook geen bijzondere redenen voor.

^ 17 Ноеrа, de koeien en geiten hebben al het gras opgegeten en al het water opgedronken.

18 Niemand luisterde naar die belachelijke gedichten over wolken en golven enz., die nauwelijks iets betekenden.

19 We waren, zacht gezegd, niet erg tevreden over dat bejaardenhuis.

20 Vlak nadat ik opgehouden was met roken, werd ik nogal ziek.

^ 21 `Krijg je je papieren op tijd terug?' `Ja, over het algemeen wel.'

22 Die buitenlander heeft ons alweer een tekst voorgelezen over de geluiden en geuren die hem waren opgevallen.

23 Zijn we er eindelijk? Ik heb verschrikkelijke honger en dorst.

24 Waarom maak je haar steeds belachelijk? Ik vind dat helemaal niet leuk.


^ XIV. 1 verhuist -, verhuisde. 2 redеns -> redenen. 3 onthoud -> onthouden. 4 haar zich. 5 een leraar -> leraar.


XV. Gisteren kreeg Kolja een brief uit Nederland van zijn schoolvriend Pavel. Kolja wilde deze brief aan Liza laten zien. Kolja kwam om kwart voor zes bij Liza en wilde haar de tekst van de brief dadelijk voorlezen. Maar eerst moest hij eten, z
51
ei oma E., daar was zij nou eenmaal aan gewend, iets anders kon eenvoudig niet. En hoewel Kolja net thuis had gegeten en op dat ogenblik helemaal geen honger en dorst had, kreeg hij een stuk eend en een heleboel aardappels, sla en andere groente en een glas bier. Pas nadat hij alles op had, was oma tevreden. Hij mocht roken en over de brief vertellen. Het onderwerp van de brief waren twee Neder­landers, die aan het eind van het jaar naar Petersburg wilden komen. Pavel vroeg Kolja heel beleefd om hem te helpen: zou Kolja geen kamer in P. voor hen kunnen vinden, waar zij een paar weken in december-januari konden logeren. `Het zijn heel nette mensen,' schreef Pavel. `Hij werkt in een boekwinkel en zij heeft nog geen echt beroep, ze is nog studente. Ze is ongeveer even oud als wij, en hoewel ze al getrouwd is, is zij altijd heel kinderlijk gebleven. Net een klein meisje. Ik heb haar een paar keer zien huilen. Nu is ze bezig met Russisch leren; daar heeft ze een bepaalde reden voor. Ik geef haar les. Daar geniet ik van, want ze heeft een heel goed taalgevoel. Ze zijn niet bijzonder rijk, maar ook niet bijzonder arm. De kamer mag dus nogal eenvoudig zijn, maar hij moet wel netjes zijn. Kolja hield op met lezen en vroeg stil: `Wat moet ik doen? Ik heb geen kamer die vrij is. Maar ik kan geen "nee" tegen Pavel zeggen, want ik heb bij hem gelogeerd toen ik in Nederland was. Waar moet ik een kamer voor hen vinden? Ik ben bang dat dat niet lukt.' `O jawel,' riep Liza. `Dat kan ik wel regelen. De vorige week is er een vrien­din van me naar Amerika gegaan, samen met haar vader, een kapitein. Amerika is gelukkig niet vlakbij P., het ligt aan de andere kant van de wereld, zodat hun zeereis vrij lang zal duren. Aan het eind van het jaar zal hun flat vast nog wel leeg staan.' `Hoera, Liza, je bent een engel. Wat een geluk dat je zoveel vriendinnen hebt en dat ze niet allemaal met het vliegtuig naar het buitenland gaan.' `Inder­daad, maar dat is volkomen toevallig, Kolja, het lukt me zelfs niet altijd mijn eigen problemen te regelen. Ik heb er te veel. Als je weer naar Nederland gaat, moet je goed nadenken waar je moet logeren.' Oma E. hoorde hen praten. `Liza, ben je er zeker van, dat die kapitein van jou echt vreselijk blij zal zijn met twee Neder­landers in zijn flat?' vroeg ze. `Maak je maar geen zorgen, oma. Nederlanders zijn toch geen wilden? Bovendien heeft een vriend van zijn dochter, een arme kunste­naar uit Moskou, vlak voor kerst een paar dagen bij Kolja gelogeerd. Weet je nog?' `Natuurlijk. Maar volgens mij was die kerel chauffeur.' `Hij moest alleen als chauffeur werken om zijn brood te verdienen. Maar hij was schilder.' `Gewoon belachelijk. Het zou me niet verbazen als die chauffeur ook nog bisschop of generaal was en een groot landgoed ergens in Zuid-Frankrijk had.' `Ach oma, waarom wil je nooit iets geloven?' `Nee, Liza, je moet je vrienden beter kiezen. En laat die Nederlanders maar bij ons logeren. Dat lijkt me verstandiger.'


Сл.сл.: 13 het; 9 het; 18 het; 6 de; 7 de; 2 de; 17 het; 16 de; 5 de; 11 de; 4 de; 14 de; 10 de; 8 de; 15 het; 12 het; 3 de; 1 het.
Похожие:

Урок 11 упражнения 15 1 iconВокальные упражнения и распевки
В норме на индивидуальных уроках вокала для взрослых на вокальные упражнения уходит примерно по 10-15 минут. Бывают ситуации, когда...
Урок 11 упражнения 15 1 iconТворческие задания на уроках музыки. В этой коллекции собраны упражнения и творческие задания
Эти упражнения используются на любом удобном для педагога этапе занятия. Они будут интересны и эффективны для детей
Урок 11 упражнения 15 1 iconСтатья отнесена к разделу: Спорт в школе и здоровье детей
При этом развитие двигательных качеств тесно связано с освоением программного материала, поэтому в комплексы круговой тренировки...
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок №3 Открытый интегрированный урок
Тема. “Природа и человек. Охрана лесов. Значение леса в жизни человека. Упражнения в распознавании времени и лица глагола”
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок экономики. 11 класс. Учитель : Мальков С. В. Тема : «Поведение фирмы в условиях монополии»
Раздаточный материал: ксерокопия упражнения 1, тетрадь, учебник, микрокалькуляторы
Урок 11 упражнения 15 1 icon3. Методика изучения нумерации чисел в пределах 100 Задача учителя
«Десяток». С этой целью включаются упражнения в счете предметов с выходом за десяток (например, сколько учеников в первом ряду, во...
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок русского языка в 4-м классе по теме: «Упражнения в определении склонений имен существительных»
...
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок обучения грамоте Тема: Звук [ з ]. Согласные буквы З,з. Аналитико- синтетические упражнения на материале слов, которые предлагаются для чтения. Чтение слогов и слов с буквой з
Тема: Звук [ з ]. Согласные буквы З,з. Аналитико- синтетические упражнения на материале слов, которые предлагаются для чтения. Чтение...
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок обучения грамоте (чтение и письмо)
Тема: Упражнения в чтении и письме. Чтение и наблюдение над смыслом слов в предложении. Написание слогов и слов с заглавными буквами...
Урок 11 упражнения 15 1 iconКраткие рекомендации для педагога Авторская разработка «Упражнения для совершенствования грамматических навыков обучающихся по разделу «Словообразование»
Авторская разработка «Упражнения для совершенствования грамматических навыков обучающихся по разделу «Словообразование»
Урок 11 упражнения 15 1 iconУрок словесности и музыки. 5-й класс Тема: "Критерий красоты через призму словесности, музыки и живописи" Блок урока «Словесности»
...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами