Математика icon

МатематикаНазваниеМатематика
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения

6-й клас

МАТЕМАТИКА

(4 год. на тиждень, усього 64 год.)

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата

уроку

Примітки

Повторення навчального матеріалу за попередні класи

( 6 год.)

1.

Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.2

^ Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами.3.

^ Розв’язування задач на рух і геометричного змісту.4.

^ Розв’язування задач на відсотки.5.

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.6.

Діагностична КР.Тема 1. Подільність натуральних чисел ( 10 год.)

7.

Аналіз контрольної роботи . Дільники натурального числа. Прості і складені числа Парні і непарні числа.8.

Ознаки подільності на 2, 5 і 10.

9.

Ознаки подільності на 3 і 9. Самостійна робота10.

Ознаки подільності на 3 і 911.

Прості і складені числа12.

Розкладання чисел на прості множники13.

^ Спільний дільник кількох натуральних чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.14.

^ Спільне кратне кількох натуральних чисел. Найменше спільне кратне. Самостійна робота15.

^ Розв'язування задач і вправ.16.

Контрольна робота №1Тема 2. Звичайні дроби (30год.)^ Додавання та віднімання дробових чисел(14год.)

17.

Аналіз контрольної роботи .Основна властивість дробу.18.

Скорочення дробів .19.

Розв'язування задач і вправ.20.

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів спільного знаменника. Самостійна робота21.

^ Порівняння звичайних дробів.22.

Розв'язування задач і вправ.23.

Додавання та віднімання звичайних дробів.24.

^ Розв'язування задач і вправ.
25.

^ Додавання і віднімання цілих і дробових чисел Самостійна робота26.

^ Розв'язування задач і вправ.
27.

^ Розв'язування задач і вправ.

28.

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота29.

Розв'язування рівнянь і задач.30.

Контрольна робота №2.Множення і ділення звичайних дробів (16 год.)

31.

Аналіз контрольної роботи . Множення звичайних дробів. Властивості множення.32.

^ Множення звичайних дробів.33.

Множення звичайних дробів.34.

Взаємно обернені числа, їх властивість.35.

^ Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.36.

^ Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.37.

^ Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.38.

^ Знаходження числа за його дробом.39.

^ Знаходження числа за його дробом.40.

^ Перетворення звичайних дробів у десяткові.41.

^ Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.42.

^ Розв'язування задач і вправ на всі дії з звичайними дробами . Самостійна робота
43.

^ Розв'язування задач і вправ на всі дії з звичайними дробами .44.

^ Розв'язування текстових задач.45.

Розв'язування текстових задач.46.

Контрольна робота №3.Тема 3. Відношення та пропорції (24год.)

^ Відношення та пропорції. Відсоткові розрахунки. (12 )

47.

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення48.

^ Пропорція. Основна властивість пропорції49.

^ Розв'язування рівнянь з використанням властивостей пропорції.
50.

^ Пряма пропорційна залежність.51.

Задачі на пропорційний поділ.
52.

^ Задачі на пропорційний поділ.
53.

^ Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.54.

^ Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.55.

^ Задачі економічного змісту56.

Розв'язування текстових задач на відсотки. Самостійна робота.
57.

^ Розв'язування текстових задач на відсотки.58.

Контрольна робота №4^ Ймовірність випадкової події. Коло, круг.( 12 год.)

59

Випадкова подія.60

60.

Імовірність випадкової події.61.

Обчислення ймовірностей62.

^ Самостійна робота63

^ Довжина кола. Число π. Круговий сект

ор.64.

^ Круг. Площа круга.65.

Круговий сектор.66.

Кругові діаграми.67.

Стовпчасті діаграми .68.

^ Розв’язування вправ.69

Контрольна робота №570

Резерв


^ Тема 4.Раціональні числа та дії над ними ( 64 год.)

Додатні та від'ємні числа (11 год.)

71.

Додатні та від'ємні числа. Число 072.

^ Координатна пряма. Координати точки73.

^ Розв'язування задач і вправ.74.

^ Цілі числа. Раціональні числа. Самостійна робота75.

^ Розв'язування задач і вправ.76

^ Протилежні числа. Модуль числа77

^ Розв'язування задач і вправ.78

^ Порівняння раціональних чисел79

^ Розв'язування задач і вправ. Розв'язування задач і вправ.80

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота81

Контрольна робота №6Додавання та віднімання раціональних чисел (12 год.)

82

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання83

^ Розв'язування задач і вправ.84

^ Розв'язування задач і вправ.85.

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота86.

^ Розв'язування задач і вправ.87.

^ Віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок88.

^ Розв'язування задач і вправ.89

^ Розв'язування задач і вправ.90

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота91

^ Розв'язування задач і вправ.92.

Контрольна робота №793.

^ Аналіз контрольної роботиМноження та ділення раціональних чисел (16 год.)

94.

Множення раціональних чисел95.

^ Розв'язування задач і вправ.96

^ Переставна і сполучна властивості множення.97

^ Розв'язування задач і вправ. Квадрат і куб від’ємного числа98.

Коефіцієнт.99.

^ Розподільна властивість множення. Розв'язування вправ.100.

^ Розв'язування задач і вправ.101

^ Зведення подібних доданків.102

^ Розв'язування задач і вправ.103.

^ Ділення раціональних чисел104

^ Розв'язування задач і вправ.105

^ Розв'язування задач і вправ.106

^ Розв'язування задач на всі дії з раціональними числами.107

^ Розв'язування задач і вправ.108

^ Самостійна робота109.

Контрольна робота №8Рівняння.(12 год.)

110.

Рівняння. Основні властивості рівнянь111.

^ Розв'язування лінійних рівнянь112.

^ Розв'язування рівнянь.113

^ Розв'язування рівнянь.114.

^ Розв'язування задач і вправ.115.

^ Самостійна робота116.

^ Розв'язування задач за допомогою рівнянь117.

^ Розв'язування задач і вправ.118.

^ Розв'язування задач і вправ.119.

^ Розв'язування задач і вправ.120.

^ Самостійна робота121.

Контрольна робота №9Прямокутна система координат.(13 год.)

122.

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні та паралельні прямі123.

^ Розв'язування задач і вправ.124.

^ Розв'язування задач і вправ. Побудова паралельних прямих.125.

^ Прямокутна система координат. Координатна площина. Координати точки на площині126.

^ Розв'язування задач і вправ.127.

^ Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота128.

^ Розв'язування задач і вправ.129.

^ Графіки. Приклади графіків залежностей між величинами. Побудова графіків130.

^ Розв'язування задач і вправ.131.

^ Розв'язування задач і вправ.

Самостійна робота132.

^ Розв'язування задач і вправ.133.

Контрольна робота №10134.

^ Аналіз контрольної роботиПовторення і систематизація знань і умінь (6 год.)

135.

Подільність натуральних чисел136.

^ Звичайні дроби
137.

^ Відношення та пропорції.138.

^ Ймовірність випадкової події. Коло, круг .Рівняння139.

Розв'язування вправ для повторення теми Раціональні числа та дії над ними
140.

Підсумкока К.Р.

Похожие:

Математика iconКонспект «Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10»» Шубина Светлана Геннадьевна мкс(К)оус(К)ншдс IV вида №33 Учитель начальных классов Математика
Математика 1 класс Автор М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова умк школа России Рабочая тетрадь Математика 1 класс Автор М....
Математика iconУрок + математика "Веселая математика" для учеников 5-6 кл
Развитие речевой деятельности учащихся (чтение, слушание, говорение) библиотечными формами и методами
Математика iconМатематика математика на планете счетоводов
Включает все основные темы арифметики. Готовит ребенка к школе и помогает ему в первый год обучения
Математика iconОткрытый урок. Математика 4 класс Тема: "Математика в углу (угол, виды углов)"
...
Математика iconКонспект урока математика на тему «Как люди измеряли и измеряют длину». Сантиметр Мильцен Валентина Николаевна учитель начальных классов моу сош №3 г. Балашова Предмет : математика
План-конспект урока математика на тему «Как люди измеряли и измеряют длину». Сантиметр
Математика iconУрок математики в 1 классе Тема : Мерка. Единичный отрезок
Оборудование: «Моя математика» 1 класс (Т. Е. Демидова, С. А. Козлова …), рабочая тетрадь к учебнику математика, раздаточный материал(мерки...
Математика iconЛекция 9 Тема : Математика в Европе в Средние века и в эпоху Возрождения
Появление мнимых чисел (Д. Кардано, Р. Бомбелли). Математика в трудах коссистов (М. Штифель и др.). Десятичные дроби (С. Стевин)....
Математика iconПояснительная записка Программа основного курса по математике 6 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по предмету «Математика»
«Математика», утвержденной Министерством образования рф, программы Н. Я. Виленкина и рассчитана на 170 часов(5 часов в неделю)
Математика iconОсновой любой учебной дисциплины является ее по­нятийный аппарат. Успешность обучения находится в прямой зависимости от эффективности его усвоения.
Математика представляет собой стройную и глубокую совокупность знаний со своими проблемами, путями развития, обусловленными внутренними...
Математика iconКонспект открытого урока по математике «Умножение и деление обыкновенных дробей» в 6 классе Предмет: Математика, урок-обобщение
Интегрированный урок (математика +история) с применением компьютерной презентации, предназначен для учащихся 6 класса, обучающихся...
Математика iconЛазарчук Галина Олександрівна закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна ( фізико-математичний факультет, спеціалізація «математика» ) у 1981 році
Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна ( фізико-математичний факультет, спеціалізація «математика» ) у 1981 році....
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами