Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» icon

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу»НазваниеКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу»
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения


Календарно-тематичне планування з курсу

«Соціально – економічна географія світу»

10 клас

(52 години; 1,5 години на тиждень)

Підручник – Географія. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень / В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл..

з/п

Зміст уроку

Клас - дата

Домашнє завдання

Повторення

^ Вступ
(2 години)


1

Предмет соціально – економічної географії світу. Джерела географічних знань.

Методи економіко – географічних досліджень. Видатні економгеографи світу.

А –

Б –

В –


§1, ст. 5-7,

§2, ст. 8-11
2

Історико - географічні регіони світу. Причини формування історико – географічних регіонів. Особливості регіонального поділу країн світу.

А –

Б –

В –


Історико-географічні регіони світу
^ Розділ І.
Загальна економіко – географічна характеристика світу
(19 годин)


Тема 1.
Політична карта світу
(3 години)


3

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу. Класифікація країн за формою правління та адміністративно – територіального устрою. Відмінність федеративних держав.

А –

Б –

В –


§3-4,

ст. 14-21
4

Типологія держав. Політичні та економічні системи країн.

Особливості сучасної соціально – економічної типології.

А –

Б –

В –


§5,

ст. 22-26
5

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Політико – географічне положення країни. Основні вектори зовнішньої політики України.

А –

Б –

В –


§6,

ст. 26-31
^ Тема 2.
Населення світу
(5 годин)


6

Кількість та густота населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Віковий та статевий склад населення світу.

А –

Б –

В –


§7,

ст. 32-38
7

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Урбанізація. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Особливості процесів урбанізації в сучасному світі. Агломерації та мегаполіси.

А –

Б –

В –


§8,

ст. 39-43
8

Мовний, етнічний і релігійний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

А –

Б –

В –


§9,

ст. 44-48
9

Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості й безробіття.

Практична робота №1.

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу

А –

Б –

В –


§10,

ст. 48-52
10

Підсумковий урок по темі:

«Вступ. Політична карта світу. Населення світу».А –

Б –

В –


Повторити тему
^ Тема 3.
Світові природні ресурси
(3 години)


11

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

Види природних ресурсів. Ресурсозабезпеченість. Раціональне і нераціональне природокористування.

А –

Б –

В –


§11,

ст. 53-57
12

Географія світових природних ресурсів. Географія мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних природних ресурсів.

А –

Б –

В –


§12, §13, §14,

ст. 58-70
13

Практична робота №2.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

А –

Б –

В –


§11, ст. 57
^ Тема 4.
Світове господарство
(6 годин)


14

Етапи формування світового господарства. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Сучасне світове господарство.

А –

Б –

В –


§15, §16,

ст. 71-76
15

Поняття «науково – технічна революція» (НТР), її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.

А –

Б –

В –


§16,

ст. 76-79
16

Промисловість.

Географія енергетики, металургії, машинобудування. Основні райони розміщення.

А –

Б –

В –

§17,

ст. 80-85
17

Промисловість.

Географія хімічної, лісової, деревообробної, легкої та харчової промисловості. Основні райони розміщення.

А –

Б –

В –


§18,

ст. 85-89
18

Світове сільське господарство.

Значення сільського господарства, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.

А –

Б –

В –


§19,

ст. 90-94
19

Географія світового транспорту.

Основні види транспорту. Їх переваги та недоліки. Транспортна мережа світу. Географія основних видів світового транспорту. Тенденції розвитку транспорту.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

А –

Б –

В –


§20,

ст. 94-98
^ Тема 5.
Глобальні проблеми людства
(2 години)


20

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировину й енергетичну, голоду. Боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

А –

Б –

В –


§21-22,

ст. 99-107
21

Підсумковий урок по темі:

«Світове господарство. Глобальні проблеми людства».

А –

Б –

В –


Повторити тему
^ Розділ ІІ.
Регіони та країни світу
(30 годин)


Тема 1. Країни Європи
(11 годин)


22

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у формуванні регіону.

А –

Б –

В –


§23-24,

ст. 110-118
23

ФРН.

Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.

А –

Б –

В –


§25,

ст. 119-124
24

Велика Британія.

Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв’язків.

А –

Б –

В –


§26,

ст. 124-130
25

Франція.

Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

А –

Б –

В –

§27,

ст. 130-136

Вступ. Джерела географічних знань.

26

Північна і Південна Європа.

Італія. Особливості ГЕП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.

А –

Б –

В –


§28-29,

ст. 136-147

Історико - географічні регіони світу.

27

Практична робота №3.

Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором).

А –

Б –

В –


§29,

ст. 147

§33,

ст. 172

Сучасна політична карта світу. Класифікація країн.

28

Східна і Центральна Європа.


А –

Б –

В –

§30,

ст. 148-153

Типологія держав. Політичні та економічні системи країн.

29

Держави – сусіди України: Росія, Білорусь.

Особливості ЕГП. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки країн – сусідів з Україною.

А –

Б –

В –


§31,

ст. 153-160

Міжнародні організації.

30

Держави – сусіди України: Польща, Словаччина.

Особливості ЕГП. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки Польщі з Україною.

А –

Б –

В –


§32,

ст. 160-166

Кількість та густота населення. Демографічні процеси. Віковий та статевий склад населення.

31

Держави – сусіди України: Угорщина, Румунія, Молдова.

Особливості ЕГП. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки країн – сусідів України.

А –

Б –

В –


§33,

ст. 166-172

Міграції. Урбанізація. Агломерації та мегаполіси.

32

Підсумковий урок по темі:

«Країни Європи».А –

Б –

В –

Повторити тему

Мовний, етнічний і релігійний склад населення. Світові релігії.

^ Тема 2.
Країни Азії
(5 годин)


33

Загальний огляд. Різноманітність країн. Особливості географічного положення. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Населення Азії. Особливості господарства. Туризм. Роль країн Азії у світі.

А –

Б –

В –


§34,

ст. 173-177

Трудові ресурси.. Проблеми зайнятості й безробіття.


34

Субрегіони Азії. Східна і Південно-Східна Азія.

А –

Б –

В –

§35,

ст. 178-183

Види природних ресурсів. Ресурсозабезпеченість.

35

Японія.

ЕГП, історико – культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни у світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки

А –

Б –

В –


§36,

ст. 184-189

Географія світових природних ресурсів.

36

Китай.

Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї.

А –

Б –

В –


§37,

ст. 190-196

Етапи формування світового господарства. Міжнародний географічний поділ праці.

37

Південно-Західна і Південна Азія. Індія. Культурно – історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.А –

Б –

В –


§38-39,

ст. 197-209

НТР, її основні риси. Світове господарство в період НТР.

^ Тема 3.
Країни Північної Америки
(5 годин)


38

Склад території. Особливості економіко – географічного положення. Природні ресурси. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США

А –

Б –

В –


§40,

ст. 210-213

Енергетика, металургія, машинобудування світу.

39

США – найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу.

А –

Б –

В –


§41,

ст. 214-219

Хімічна, лісова, деревообробна, легка та харчова промисловість.

40

США.

Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США.

А –

Б –

В –


§42,

ст. 219-225

Світове сільське господарство.

41

Канада.

ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці

А –

Б –

В –


§43,

ст. 226-231

Географія світового транспорту.

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

42

Підсумковий урок по темі:

«Країни Азії, Країни Північної Америки».

А –

Б –

В –


Повторити тему

Глобальні проблеми людства.

^ Тема 4.
Країни Північної Америки
(2 години)


43

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно – територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення.

А –

Б –

В –


§44,

ст. 232-237

Країни Європи.

44

Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділ праці

А –

Б –

В –


§45,

ст. 238-242

ФРН.

^ Тема 5.
Країни Африки, Австралія та Океанії
(6 годин)


45

Африка.

Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно – ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни

А –

Б –

В –


§46,

ст. 243-250

Велика Британія.

46

Субрегіони і країни Африки.


А –

Б –

В –

§47,

ст. 250-258

Франція.

47

Австралія.

Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту. Етнічна карта регіону. Роль країн в МГПП. Зовнішні зв’язки

А –

Б –

В –


§48,

ст. 258-263

Італія.

48

Океанія.

Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав

А –

Б –

В –


§49,

ст. 264-268

Східна і Центральна Європа.

49

Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

А –

Б –

В –


§50,

ст. 269-272

Росія, Білорусь.

50

Підсумковий урок по темі:

«Країни Африки, Австралії та Океанії. Всесвітні економічні відносини».

Практична робота №4.

Порівняльна характеристика господарства головних економічних регіонів.

А –

Б –

В –

Повторити тему

Польща, Словаччина.

51

Резерв часу

А –

Б –

В –
Угорщина, Румунія, Молдова.

52

Резерв часу

А –

Б –

В –

Похожие:

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціальна та економічна географія України»
Підручник – Йосип Гілецький. Соціальна та економічна географія України: підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів....
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Фізична географія України»
Підручник – Фізична географія України: підручник для 8 класу / І. Л. Дітчук, О. В. Застевецька, І. В. Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єр,...
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно – тематичне планування з географії
Підручник В. М. Бойко, С. В. Міхелі «Загальна географія», К.: «Педагогічна преса», 2006, 270 с
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю»
Галина Васютинська. «Дощова краплинка», «Цвіркуни», «Не займайте!», «Рукавички». Зображення в поезії природи рідного краю
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities Intermediate
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities pre-Intermediate
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconШановні колеги!
Доводжу до Вашого відома і використання в роботі календарно-тематичне планування уроків історії в 5 класі
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу» iconКалендарно-тематичне планування
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В....
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами