Календарно – тематичне планування з географії icon

Календарно – тематичне планування з географіїНазваниеКалендарно – тематичне планування з географії
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения


Календарно – тематичне планування з географії

6 клас (11 – річна школа)

(70 годин, 2 години на тиждень)

Підручник - В. М. Бойко, С.В. Міхелі «Загальна географія», К.: «Педагогічна преса», 2006, 270 с.

п/п

Зміст уроку

Дата, клас

Домашнє завдання

Повторення

^ Вступ
(2 години)


1

Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах усієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

А-

Б-

В-

Ст.. 6 – 7

§ 1,

Ст.. 8 - 11
2

Практична робота № 1 (на місцевості). Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.

А-

Б-

В-

ст.. 11
^ Розділ І.
Географічне пізнання Землі
(6 годин)


Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі (2 години)

3

Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Глобус Бегайма.

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 2 – 3

Ст.. 13 – 19
4

Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Батути. Розвиток країнознавства та картографії. Перші географічні відомості про українські землі.

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 4

Ст.. 20 - 23
^ Тема 2. Епоха великих географічних відкриттів ( 2 години)

5

Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець, Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки Х. Колумбом.

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 5,

Ст.. 24 - 28
6

Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття Південного материка (А. Тасман). Походи землепрохідців.

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 6, ст.. 29 - 33
^ Тема 3. Географія нового часу (1 година)

7

Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн, Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 7, ст.. 34 - 37
^ Тема 4. Сучасні географічні дослідження (1 година)

8

Освоєння полярних широт (Р. Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст.. Вітчизняні вчені – географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий, К. Геренчук)

Практична робота № 2. Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу)»

А-

Б-

В-

§ 8, ст.. 38 - 43
9

Узагальнюючий урок по вивченій темі

А-

Б-

В-

Повторити тему
^ Розділ ІІ.
Земля на плані та карті
(12 годин)


Тема 1. Способи зображення Землі (6 годин)

10

Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку

А-

Б-

В-

§ 10, ст.. 49
11

План, його основні ознаки, масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення

А-

Б-

В-

§ 10, ст.. 49 – 51
12

Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів.

Практична робота № 3. Розв’язування задач з переведення числового масштабу в іменований

А-

Б-

В-

§ 11, ст.. 52 – 54,

§ 14, ст.. 60 - 65
13

Визначення напрямків на місцевості, плані та карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

Практична робота № 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на

А-

Б-

В-

§9, ст.. 45 – 48
14

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна та абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями.

А-

Б-

В-

§ 12, ст.. 55 – 57
15

Шкала висот і глибин

А-

Б-

В-

атлас
^ Тема 2. Градусна сітка Землі (6 годин)

16

Градусна сітка на глобусі та географічній карті. Поняття про географічні координати – широта (північна, південна), довгота (західна і східна)

А-

Б-

В-

§ 15, ст.. 66 – 68
17

Правила відліку географічної широти і довготи

А-

Б-

В-

§ 16, ст.. 69 - 72
18

Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря

А-

Б-

В-

Атлас
19

Практична робота № 5. визначення географічних координат та відстаней за географічною картою

А-

Б-

В-

Ст.. 72 – 73
20

Узагальнюючий урок по вивченій темі

А-

Б-

В-

Повторити тему
^ Розділ ІІІ.
Географічна оболонка та її складові
(41 година)


Тема 1. Літосфера (12 годин)

21

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера». Будова земної кори та її склад. Типи земної кори

А-

Б-

В-

§17 – 18, ст.. 75 – 81
22

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери

А-

Б-

В-

§ 21 – 22, ст.. 90 - 98
23

Літосферні плити, їх рухи. Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.

А-

Б-

В-

§20, ст.. 86 - 89
24

Походження материків і океанів. Геологічний час.

А-

Б-

В-

§ 19, ст.. 82 - 85
25

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків

А-

Б-

В-

§ 23, ст.. 99 – 103
26

Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу

А-

Б-

В-

§ 24 – 25, ст.. 104 – 113
27

Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі

А-

Б-

В-

§ 24 – 25, ст.. 104 – 113, § 118 - 120
28

Рельєф дня Світового океану

А-

Б-

В-

§ 26. ст.. 114 - 117
29

Практична робота № 6. Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу

А-

Б-

В-

Атлас
30

Практична робота № 7. позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин

А-

Б-

В-

Атлас
31

Узагальнення та корекція теоретичних знань та практичних умінь та навичок учнів.

А-

Б-

В-

Повторити тему, ст.. 121
32

Узагальнюючий урок по вивченій темі

А-

Б-

В-

Повторити тему
^ Тема 2. Атмосфера (11 годин)

33

Атмосфера, її склад та будова

А-

Б-

В-

§ 28, ст.. 122 – 125
34

Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.

А-

Б-

В-

§ 29 - 30
35

Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі

А-

Б-

В-

§ 31, ст.. 136 - 139
36

Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.

А-

Б-

В-

§32 – 33, ст.. 140 - 147

Що вивчає загальна географія

37

Водяна пара, вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.

А-

Б-

В-

§ 34 – 35, ст.. 148 - 155

Джерела географічних знань

38

Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

А-

Б-

В-

§ 36, ст.. 156 – 159

Як люди уявляли Землю в давнину

39

Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Зміни клімату. Люди і клімат

А-

Б-

В-

§ 37 – 38, ст.. 160 – 167

Географія середньовіччя

40

Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря

А-

Б-

В-

§ 39, ст.. 168 – 170, ст.. 131

Подорожі португальців

41

Практична робота № 8. спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди

А-

Б-

В-

§ 131, 151, 155, 159

Перша кругосвітня подорож

42

Практична робота № 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

А-

Б-

В-

ст. 167, 171

Кругосвітні експедиції

43

Узагальнюючий урок по вивченій темі

А-

Б-

В-

повторити тему

Освоєння полярних широт

^ Тема 3. Гідросфера (13 годин)

44

Гідросфера, її основні частини

А-

Б-

В-

Ст.. 172

Способи зображення Землі

45

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані

А-

Б-

В-

§ 40, ст.. 173 – 176

План місцевості

46

Властивості вод Світового океану

А-

Б-

В-

§ 41, ст.. 177 - 179

Класифікація карт, спотворення

47

Рух води в Океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах

А-

Б-

В-

§ 42 – 43, ст.. 180 - 187

Види масштабів

48

Багатства вод Світового океану. Океан та людина

А-

Б-

В-

§ 44, ст.. 188 – 191

Орієнтування на місцевості

49

Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл

А-

Б-

В-

§ 45, ст.. 192 – 196

Нерівності земної поверхні

50

Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим річок, робота річок.

А-

Б-

В-

§ 46, ст.. 197 – 201

Шкала висот і глибин

51

Озера, озерні улоговини та їх утворення. Болота, їх типи, поширення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки

А-

Б-

В-

§ 47 – 48, ст.. 202 – 209

Градусна сітка Землі

52

Льодовики, особливості їх утворення та поширення. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною

А-

Б-

В-

§ 49 – 50, ст.. 210 – 218

Географічна широта

53

Практична робота № 10. позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів.

А-

Б-

В-

Атлас

Географічна довгота

54

Практична робота № 11. складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором)

А-

Б-

В-

Атлас

Внутрішня будова Землі

55

Практична робота № 12. визначення за картою географічного положення, напрямку течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором).

А-

Б-

В-

Атлас, ст.. 219

Рухи земної кори

56

Узагальнюючий урок по вивченій темі

А-

Б-

В-

Повторити тему

Літосферні плити, їх рух

^ Тема 4. Біосфера ( 2 години)

57

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин

А-

Б-

В-

§ 51, ст.. 220 - 221

Походження материків і океанів

58

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покрива, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери

А-

Б-

В-

§ 52 – 53, ст.. 222 - 228

Зовнішні процеси

^ Тема 5. Географічна оболонка ( 3 години)

59

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки.

А-

Б-

В-

§ 54, ст.. 230 - 233

Форми рельєфу суходолу

60

Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми географічної оболонки.

А-

Б-

В-

§ 55, ст.. 234 - 238

Зміна гір та рівнин

61

Практична робота № 13 (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.

А-

Б-

В-
Рельєф дна Світового океану

^ Розділ VІ.
Земля – планета людей
(3 години)


Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі ( 2 години)

62

Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі

А-

Б-

В-

§ 56, ст.. 241 - 243

Атмосфера, її будова

63

Людські раси, рівність рас

А-

Б-

В-

§ 56, ст.. 243 - 256

Температура повітря

^ Тема 2. Народи і держави (1 година)

64

Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави – сусіди України на політичній карті світу. Населені пункти. Свій населений рункт, господарська діяльність і побут населення, тип житла, традиційні промисли.

А-

Б-

В-

§ 57 – 58, ст.. 246 - 256

Атмосферний тиск, вітер

65

Практична робота № 14. позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.

А-

Б-

В-

§ 57 – 58, ст.. 246 - 256

Циклони, антициклони

^ Розділ V.
Людина і географічна оболонка
( 3 години)


Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

(1 година)

66

Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.

А-

Б-

В-

§59, ст.. 259 - 262

Водяна пара, вологість повітря

^ Тема 2. Населення і природокористування ( 2 години)

67

Використання природних багатств, проблема їх вичерпності

А-

Б-

В-

§ 60, ст.. 263 - 266

Погода, її елементи

68

Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони

А-

Б-

В-

§ 60, ст.. 263 - 266

Клімат, кліматичні пояси

69


Повторення

А-

Б-

В-

Повторити тему

Охорона атмосфери

70

Повторення

А-

Б-

В-

Похожие:

Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities Intermediate
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities pre-Intermediate
Календарно – тематичне планування з географії iconШановні колеги!
Доводжу до Вашого відома і використання в роботі календарно-тематичне планування уроків історії в 5 класі
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В....
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно – тематичне планування з географії iconОрієнтовне календарно-тематичне планування змісту уроків за програмою «музичне мистецтво»
П. Чайковський «Італійська пісенька», «Старовинна французь-ка пісенька» з «Дитячого альбому»
Календарно – тематичне планування з географії iconКалендарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю»
Галина Васютинська. «Дощова краплинка», «Цвіркуни», «Не займайте!», «Рукавички». Зображення в поезії природи рідного краю
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами