Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із icon

Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів ізНазваниеУрок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок

Урок 1.

Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів.

Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із виконавцями алгоритмів і способами їх опису та їх властивостями; формувати самоосвітню компетентність учнів, уміння наводити приклади словесних способів опису алгоритму, виділяти головне; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, навички роботи в групі; виховувати цікавість до предмета, навички спостережливості, зібраності.

Обладнання: картки, комп’ютер, мультимедійних проектор.

Тип уроку: урок пояснення нового матеріалу.


^ ХІД УРОКУ


І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Уявіть собі ситуацію: вам потрібно передати телефоном важливе повідомлення другові. Легко дати рецепт розв’язання такої задачі:

 • Крок 1 – підняти трубку телефону.

 • Крок 2 – якщо є безперервний гудок, набрати номер, в іншому випадку телефон може біти несправним.

 • Крок 3 – якщо ваш друг узяв трубку, передайте йому повідомлення. З0адачу розв’язано.

 • Крок 4 – якщо ви чуєте короткі гудки, покладіть трубку і повторіть все, починаючи з кроку 1.


Як бачимо може бути два способи виходу з ситуації:

  1. Після виконання кроку 2, якщо телефон несправний (при цьому решта кроків алгоритму не виконується).

  2. Після виконання кроку 3, коли повідомлення передано.


У цьому прикладі ми відкинули багато несуттєвих деталей (наприклад, розірвання зв’язку під час набору тощо), виділивши лише головні дії.

У яких життєвих ситуаціях ви ще використовуєте алгоритми? (рецепти кулінарії, приймання ліків, виконування домашнього завдання, планування дня тощо).

Отже, вміння правильно будувати план своїх дій, враховувати в ньому всі умови та планувати шляхи вирішення різних ситуацій – запорука успіху людини.


ІІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів

У розділі шкільного курсу інформатики введено тему «Основи алгоритмізації та програмування», метою якої є розвиток алгоритмічного мислення, тобто вироблення вміння створювати різноманітні алгоритми. Таким чином, цей розділ інформатики допоможе вам стати у майбутньому провідним спеціалістом. Оскільки одним з основних виконавців алгоритмів є комп’ютер, то ви будете вчитися створювати алгоритми для цієї обчислювальної машини.

Після уроку ви зможете:

 • Пояснювати поняття «алгоритму»;

 • Пояснювати, які властивості мають алгоритми;

 • Записувати алгоритми у різних формах подання;

 • Набувати навичок роботи в групі.


IV. Пояснення нового матеріалу.

Розділ інформатики, що має назву «алгоритмізація» , вивчає алгоритми, їх властивості, методи і прийоми їх побудови.

Як ви переконалися, будь-яка людина щодня має справу з великою кількістю задач або проблем, у тому числі і побутових, в рішенні яких допомагають певні правила чи інструкції (алгоритми), що пояснюють виконавцеві, як розв’язати певну задачу. Отже, можна сказати, що ви постійно користуєтесь тими чи іншими алгоритмами, коли виконуєте певні завдання, є учасниками якогось процесу.

Але не можна говорити про те, що алгоритми та набір інструкцій – це абсолютно тотожні поняття.

Порівняйте алгоритм дзвінка товаришу, що ми вже розбирали, та інструкцію до лікарського препарату.

^ Алгоритм – це зрозуміле й точне розпорядження виконати в заданій послідовності скінчений набір команд, що призводить від початкових даних до очікуваного результату.

Алгоритм створюється для певного виконавця та описується х урахуванням можливостей конкретного виконавця.

Щоб алгоритм був виконуваний, у нього не можна включати команди, які виконавець не може виконати. У кожного виконавця є певний набір команд, які він може виконати. Така сукупність команд називається системою команд виконавця алгоритмів.

Виконавцем алгоритму може бути людина, комп’ютер, тварина, автомат, робот тощо, яких навчено виконувати вказівки алгоритмів.

Для відображення алгоритмів можна користуватися різними способами запису, відрізняються ступенем наочності та точності. Деякі способи орієнтовані на виконавця – людину, інші – на виконання комп’ютером тощо.

Способи опису алгоритмів

 1. Словесні описи алгоритмів.

Наприклад, потрібно знайти модуль величини х і надати цього значення змінній у під час побудови алгоритму скористаємося визначенням модуля: |х|=x при x>=0, |x|=-x при x<0.

Алгоритм можна записати в такий спосіб:

 1. Початок.

 2. Увести числове значення величини х.

 3. Якщо x>=0, то у надати значення х, інакше у задати значення –х.

 4. Вивести значення у.

 5. Кінець.

Словесний запис найчастіше застосовується на початковому етапі вивчення алгоритмів і призначається для використання алгоритму людиною.

Однак ця форма запису має два істотних недоліки. По-перше, вона недостатньо наочна, по-друге, її важко безпосередньо перекласти мовою програмування.

 1. ^ Опис алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою.

 2. Опис алгоритмів у вигляді блок схем.

Наочною формою запису алгоритмів є блок-схеми, що складаються з геометричних фігур – блоків. Кожний блок відповідає певній дії.

(Демонстрація презентації з одночасним поясненням Додаток 1)


 1. Блоки початку і кінця алгоритму:
 1. Блоки введення-виведення: 1. Операторні блоки:х:=3

у:=х+у

 1. Умовні блоки:
Алгоритми, які виконують автоматичні пристрої і машини, повинні мати певні властивості. Отже, коли почали створювати алгоритми для машин, до них висунули певні вимоги. Якщо алгоритм відповідає цим вимогами, то кажуть, що він відповідає деякій властивості.

Пропоную вам ознайомитись з властивостями алгоритмів за допомогою інтерактивної вправи.


^ V. Інтерактивні вправи.


Вправа «Броунівський рух» (робота в малих групах)

Для проведення вправи учні отримують картки: одні жовтого кольору, інші блакитного. Учитель пропонує учням прочитати інформацію, написану на картці, потім запитує, чи розуміють учні прочитане. Він пропонує учням з жовтими картками ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією учнів з блакитними картками і, навпаки, учні з блакитними картками ознайомлюють зі своєю інформацією учнів з жовтими картками. Учень може одночасно говорити тільки з однією особою.

Зміст карток

^ Картка 1. Однозначність алгоритму – це точний опис дій та послідовності їх виконання, відсутність неоднозначного тлумачення.


Таких властивостей часто не мають вказівки, що їх люди дають один одному. Наприклад, у мультфільмі «Вовка у тридев’ятому царстві» хлопчик дає наказ двом молодцям зі скриньки: «Нарубати та замісити». І перший молодець почав рубати тісто, а другий - місити дрова.

^ Картка 2. Зрозумілість алгоритму означає, що виконавець правильно сприймає кожну команду і зможе її виконати.


Алгоритм відповідає властивості зрозумілість, якщо команди, з яких він складається, належать системі команд виконавця.

Наприклад, алгоритм, розроблений для автоматичної пральної машини, не буде зрозумілим для металообробного верстата з числовим програмним управлінням.

Картка 3. будь-який алгоритм має бути розбитий на послідовність окремих кроків, тобто мати властивість дискретності.


Алгоритм має властивість дискретності, якщо всі його команди чітко відокремлені одна від одної. Кожна команда починає виконуватися після закінчення виконання попередньої.

Наприклад, на автомобільних заводах увесь технологічний процес розбито на послідовність простих операцій (дискретів), виконання яких доручається машинам. Для машини алгоритм має бути записаний у вигляді найпростіших команд, які вона зможе послідовно виконувати.

^ Картка 4. Універсальність (масовість) алгоритму – це можливість використовувати його для розв’язування подібних задач.


Алгоритм є масовим, якщо він придатний для розв’язування не однієї задачі, а задач певного класу. Наприклад, якщо в алгоритмі розв’язування квадратного рівняння передбачені що їх треба виконати для різного за знаком значення дискримінанту, то такий алгоритм буде масовим, тобто він він може бути застосований для різних значень коефіцієнтів квадратного рівняння a,b,c.

Картка 5. Алгоритм має бути правильним і результативним.


Алгоритм результативний, якщо він дає результати, які можуть бути і неправильними, якщо його виконання дає правильні результати розв’язування задачі, тобто забезпечує досягнення мети. Якщо алгоритм розв’язування квадратного рівняння правильно обчислює корені квадратного рівняння або правильно робить висновок, що коренів немає, то такий алгоритм правильний.

Картка 6. Властивість формальності алгоритму.


Алгоритм формальний, якщо його можуть виконати не один, а декілька виконавців з однаковими результатами. Ця властивість означає, що коли алгоритм А застосовується до двох однакових наборів даних, то й результати мають бути однаковими. Ще ця властивість означає, що виконавець відпрацьовує команди алгоритму формально, тобто творчо їх не обробляючи.


Після закінчення вправи вчитель пропонує зібратися в коло і по черзі розповісти, що вони почули і запам’ятали. Далі вчитель запитує учнів, з чиїх карток не прозвучали повідомлення. Ці учні також розповідають.

Продовжуючи обговорення, учитель ставить запитання про форму діяльності:

  • Що було складно, а що легко в цій вправі?

  • Чому, на думку учнів, певна інформація не прозвучала в загальному колі?

  • Яких навичок потрібно набути для успішного виконання такого завдання?


^ VІ. Закріплення матеріалу.


Учитель пропонує об’єднатися в малі групи по 4 особи, обрати спікера, секретаря, посередника, доповідача. Групи отримують картки з однаковими завданнями.


Зміст карткиДано алгоритм знаходження гіпотенузи та площі прямокутного трикутника, який подано у вигляді блок-схеми.

 • Записати цей алгоритм, поданий у графічній формі, у словесно-формальному вигляді.

 • Перевірити, чи відповідає поданий алгоритм усім властивостям алгоритмів.

 • Указати, як треба змінити алгоритм так, щоб він не відповідав властивостям «масовість», «результативність», «зрозумілість», «правильність», «однозначність».


Після роботи над картками вчитель збирає результати за методом «Коло ідей»


VІІ. Підведення підсумків, оцінювання результатів уроку.

Учитель пропонує учням відповісти на запитання:

  • Що таке алгоритм?

  • Які властивості алгоритму ви можете назвати?

  • Хто чи що може бути виконавцем алгоритму?

  • Чи досягли ми мети, яку поставили перед собою на початку уроку?

  • Що найбільше запам’яталось на сьогоднішньому уроці?

VІІІ. Домашнє завдання.

Похожие:

Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconУрок №1. Правила техніки безпеки в комп’ютерному класі. Поняття алгоритму; властивості алгоритмів. Алгоритм не розкіш, а засіб досягнення мети
...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconАлгоритми. Властивості алгоритмів. Способи представлення алгоритмів
Домогтися засвоєння основних понятть алгоритмізації, властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconУрок №12. Тема: Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
Мета: Актуалізувати знання учнів про алгоритми, властивості алгоритмів, форми подання алгоритмів. Подати новий навчальний матеріал...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconЗадача апроксимації функцій, заданих у табличному або графічному вигляді, не нова. Проте, незважаючи на численні дослідження цього питання, воно І досі не втратило актуальності.
Однак, незважаючи на універсальність алгоритму, математичний базис кожної із процедур може бути модифікований. Такі генетичні алгоритми...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconЗадача апроксимації функцій, заданих у табличному або графічному вигляді, не нова. Проте, незважаючи на численні дослідження цього питання, воно І досі не втратило актуальності.
Однак, незважаючи на універсальність алгоритму, математичний базис кожної із процедур може бути модифікований. Такі генетичні алгоритми...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconУрок №2 Тема: Анатомічна будова і функції основних органів людини. Шкіра
Мета: Формувати уявлення про тіло людини як єдиний організм, в якому всі органи залежать один від одного; дати знання про властивості...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconТема уроку: Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту: поняття «що означає розв'язати систему рівнянь з двома змінними»
Лгоритму для відшукання розв'язку системи рівнянь з двома змінними графічним способом. Виробити вміння: відтворювати зміст вивчених...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconЗагальна характеристика класу Ссавці. Мета. Освітня
Освітня. Почати формувати знання учнів про найвищий за організацією клас хордових тварин – ссавців; ознайомити із загальною характеристикою...
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconТема. Рослини
Мета. Ознайомити учнів із розмаїттям рослин. Формувати поняття «дерева», «кущі», «трав’янисті рослини». Вчити визначати плоди дерев....
Урок Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Мета: дати поняття алгоритму; ознайомити учнів із iconУрок №1 тема: давня історія україни
Двічі прочитайте конспективний виклад матеріалу. Обов’язково запам’ятайте дати, поняття та положення, які виділенні жирним шрифтом...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами