Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій icon

Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подійНазваниеУрок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрокУРОК №15.


ТЕМА: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій.


Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій.

Мета: Актуалізувати знання учнів про створення, виконання та збереження нового проекту, розміщення елементів керування на формі. Подати новий навчальний матеріал про події та їх обробники, створення процедур-обробників подій. Закріпити даний матеріал під час виконання практичних завдань.

Тип уроку: Комбінований урок.


План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Події та їх обробники.

 2. Створення процедур-обробників подій у Delphi.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.


Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Як створити новий проект у Turbo Delphi 2006?

 2. Що таке форма?

 3. Назвіть та опишіть, що визначають значення властивостей форми. Як змінити значення властивостей?

 4. Як зберегти проект на зовнішньому носії?

 5. Які вимоги до імені файлу в Turbo Delphi 2006?

 6. Як виконати проект?

 7. Як розмістити на формі елементи керування?

 8. Назвіть приклади властивостей відомих вам елементів керування. Що визначають їхні значення?

 9. Як змінити значення властивостей елементів керування?


Вивчення нового навчального матеріалу:

1. Події та їх обробники.

Працюючи з різноманітними програмами, ви звикли до того, що вибір кнопки завжди приводив до настання певної події: відкриття або закриття певного вікна, змінення значень властивостей певних об’єктів, переміщення певного об’єкта по екрану тощо. Але якщо вибрати кнопку в будь-якому з проектів, які ви створювали під час вивчення попереднього пункту, то нічого не відбудеться.

Причиною цієї ситуації є те, що лише самого розміщення на формі кнопки недостатньо, щоб за її вибору щось відбулося.

Програмі потрібно «повідомити», яка нова подія повинна відбутися за вибору кнопки. Якщо виділити кнопку, то у вікні ^ Object Inspector на вкладці Events (англ. events – події) можна вказати, яка подія повинна відбутися як реакція на настання іншої події, наприклад вибір кнопки (рис.).

Для цього потрібно двічі клацнути в полі справа від напису OnClick (англ. on click – на клацання кнопкою миші). У результаті цих дій у полі OnClick на вкладці Events з’являється текст Button1Click (Button1 – це ім’я виділеної кнопки), а у центральній частині вікна середовища розробки відкривається вкладка Code, на якій створюється заготовка процедури TForm1.Button1Click, команди якої й будуть виконуватися після вибору кнопки Button1.

Процедура (лат. procedere – просуватися, йти вперед) – це частина програми, яка має ім’я та яку можна за цим іменем викликати на виконання в різних частинах програми.

Отже, після вибору кнопки Button1 (подія Click) настає подія OnClick, яка полягає у виконанні команд процедури TForm1.Button1Click.

Процедури в Delphi є одним з видів підпрограм. Іншим видом підпрограм у Delphi є функції. Процедура, яка виконується при настанні певної події, називається обробником цієї події.

Процедура, яка пов’язана з певним об’єктом, називається методом цього об’єкта.

Так, процедура TForm1.Button1Click є обробником події ^ OnClick, яка настає після вибору кнопки Button1, а також є методом об’єкта «Кнопка Button1».

Аналогічно викладеному вище можна створювати обробники інших подій, наприклад:

OnMouseMove (англ. on mouse move – на переміщення миші) – ця подія настає після наведення вказівника на кнопку;

OnKeyPress (англ. on key press – на натиснення клавіші) – ця подія настає після натиснення клавіші клавіатури;

OnStartDrag (англ. on start drag – на початок перетягування) – ця подія настає після початку перетягування об’єкта та ін.

Аналогічно можна створювати методи й інших об’єктів, наприклад форми. Список подій на вкладці ^ Events для форми містить події, які ми вже бачили на вкладці для кнопки, а також деякі інші події. Наприклад:

OnCreate (англ. on create – на створення) – ця подія настає після початку створення форми; команди обробника цієї події виконуються під час створення форми, перед її відкриттям;

OnDblClick (англ. on double click – на подвійне клацання) – ця подія настає після подвійного клацання на формі.


2. Створення процедур-обробників подій у Delphi.

Розглянемо детальніше структуру процедури TForm1.Button1Click – обробника події OnClick:

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

begin

end;

Перший рядок процедури – рядок заголовка. Він складається зі стандартного слова procedure (англ. procedure – процедура), імені процедури TForm1.Button1Click і круглих дужок, у яких указується, що дана процедура виконуватиметься в результаті настання певної події з певним об’єктом, у даному випадку події Click з кнопкою Button1. Закінчується рядок заголовка крапкою з комою (;).

Команди процедури, які будуть виконуватися при настанні події ^ OnClick, записуються між двома стандартними словами begin (англ. Begin – початок) і end (англ. end – кінець). Команди процедури утворюють тіло процедури. Слова begin і end визначають, де починається і де закінчується тіло процедури. Можна сказати, що вони відіграють роль відкриваючої та закриваючої дужки, між якими записується тіло процедури, тому їх називають операторними дужками. Після слова end повинна стояти крапка з комою (;). Кожна команда процедури також повинна закінчуватися крапкою з комою (;).

У попередньому пункті ми встановлювали значення властивостей елементів керування перед запуском проекту на виконання. Тепер же можемо змінювати значення цих властивостей під час виконання проекту.

Для цього потрібно додати до тексту програми обробник певної події.

Якщо потрібно, щоб у результаті виконання процедури змінилися значення властивостей одного з об’єктів, процедура повинна містити команди встановлення значення властивостей об’єкта. Загальний вигляд цих команд такий:

<ім’я об’єкта>.<ім’я властивості> := <значення або вираз>;

Наприклад,

Form1.Color := clGreen; – установити колір фону вікна – зелений;

Form1.Left := 300; – установити відступ лівої межі вікна – 300 пікселів;

Form1.Width := Form1.Width*2; – збільшити поточну ширину вікна вдвічі;

Button1.Caption := 'Збільшити'; – установити текст заголовка на кнопці Збільшити (якщо значенням властивості є текст, то його потрібно брати в одинарні лапки);

^ Label1.Font.Color := clRed; – установити колір символів, яким відображатиметься текст у написі, червоний.

Звертаємо вашу увагу, що ці команди є різновидами команд присвоювання, які ми вже використовували під час складання алгоритмів.

Наведемо приклад процедури TForm1.Button1Click, виконання якої змінить колір вікна на синій, змінить текст у рядку заголовка, зменшить його ширину на 150 пікселів, змінить положення кнопки і текст на ній:

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

begin

Form1.Color := clBlue;

Form1.Caption := 'Значення властивостей змінилися';

Form1.Width := Form1.Width – 150;

Button1.Left := 60;

Button1.Top := 100;

Button1.Caption := 'Змінити!';

end;

На рисунку зліва наведено вигляд вікна після запуску проекту, а справа – після вибору кнопки Button1.

Середовище розробки ^ Turbo Delphi 2006 має зручні засоби допомоги під час уведення тексту проекту:

після введення першої літери імені об’єкта можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+Пропуск і відкриється список імен об’єктів, властивостей, процедур, які починаються з цієї літери; з цього списку можна вибрати потрібне і цей текст буде вставлено в текст проекту;

у ході написання тексту проекту середовище розробки відслідковує синтаксичні правила написання команд; якщо ці правила порушуються, то текст з помилками або текст одразу після нього підкреслюється червоною хвилястою лінією; потрібно уважно слідкувати за цим і вчасно виправляти всі синтаксичні помилки;

^ Turbo Delphi 2006 не розрізняє великі та малі літери; але якщо слово утворено з кількох слів, прийнято (і зручно) писати першу літеру кожного слова великою, наприклад TForm1.Button1Click;

після введення крапки, що розділяє ім’я об’єкта та ім’я властивості, автоматично відкривається список властивостей даного об’єкта; далі ім’я властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти в списку та натиснути клавішу Enter; такий спосіб введення запобігає допущенню синтаксичних помилок, особливо тими, хто не знає англійської мови;

після запуску проекту на виконання компілятор аналізує текст на наявність синтаксичних помилок; якщо такі помилки будуть знайдені, то після аналізу всіх помилок компіляція проекту переривається та червоним кольором виділяється фон першого з тих рядків тексту проекту, який містить синтаксичні помилки, або наступного за ним рядка; усі інші помилки підкреслюються червоною хвилястою лінією; крім того, у вікні Structure з’являються повідомлення-підказки про вид помилки; потрібно виправити в тексті програми всі синтаксичні помилки і знову запустити проект на виконання.

Ми розглянули, як створити і використати процедуру TForm1.Button1Click – обробник події OnClick. Аналогічно можна створити інші процедури – обробники інших подій.


Практичні завдання:

1. Відкрийте новий проект. Змініть заголовок форми на Я змінюю значення властивостей форми. Розмістіть на формі кнопку. Змініть заголовок кнопки Змінити. Змініть ім’я форми на MyForm1. Створіть для події OnClick кнопки заготовку обробника цієї події. Уведіть до процедури команди, які змінять колір вікна на clPurple, зменшать ширину вікна на 100 пікселів і збільшать його висоту на 200 пікселів. Виконайте проект. Виберіть кнопку. Переконайтеся, що змінилися розміри і колір вікна. Створіть у власній папці папку Проект 15.1 і збережіть уній проект.

2. Створіть проект, у якому подія OnMouseMove кнопки викличе зміну її розмірів, заголовка і положення у вікні. Створіть у власній папці папку Проект 15.2 і збережіть у ній проект.


Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 51-56. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичних завдань.Похожие:

Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconСтруктура уроку
Русі ХІ – на початку ХІІІ ст., розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, порівнювати історичні явища, оцінювати їх значення,...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconПроцедуры и функции Описание и создание процедур
Каждый проект состоит из модулей разного типа. Каждый модуль содержит объявления переменных, процедур и функций. Процедуры и функции...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconЛабораторна робота №7 Тема: Створення І редагування таблиць ms access. Цель: Освоїти основні прийоми створення І редагування таблиць
В процесі підготовки до заняття студент у обов'язковому порядку повинен виконати наступні завдання
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconТема: «Випадкові, неймовірні і достовірні події»
Барсенкова Наталія Олександрівна, вчитель математики І інформатики, зош №35, м. Чернігів
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconОрганізація класу до роботи
Створення психологічного настрою на робота, збудження інтересу до майбутньої навчальної діяльності, створення сприятливої емоційної...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconУрок №6 Тема: Воєнні кампанії 1917
Нівеля», «іприт», «14 пунктів», «Комп'єнське перемир'я», анексія, контрибуція; розвивати вміння учнів аналізувати і узагальнювати...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconОчікувальні результати: Після цього уроку учні зможуть: Називати час Реформації, прізвища видатних постатей, характеризувати риси реформаційних вчень; Пояснювати значення понять: Реформація, протестантизм Описувати хід Реформації. Хід уроку
В хуі ст відбулися події, які підірвали основи християнської церкви. Ці події ввійшли в історію під назвою Реформація – від лат....
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconТема: Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів
Ознайомити учнів із принципами настроювання параметрів сторінок, способами оформлення сторінок тексту, створення колонтитулів, основними...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconУрок 15 Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному
Мета: з’ясувати значення діяльності Т. Г. Шевченка у національно-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні;...
Урок №15. Тема: Події та їх обробники. Створення процедур-обробників подій iconТема уроку
...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами