Шановні колеги! icon

Шановні колеги!НазваниеШановні колеги!
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения

Шановні колеги!
Доводжу до Вашого відома і використання в роботі календарно-тематичне планування уроків історії в 5 класі
за новою програмою та підручником В. Власова. Згідно наказу МОНМС України №551 від 17.05.2013 року
навчальний предмет називається Історія України (Вступ до історії), саме так повинна бути підписана ліва сторона сторінки журналу.
Увага!!! Перед тим, як роздрукувати запропоноване календарно-тематичне планування, вчитель повинен доповнити його переліком наочності, що буде використовуватись на конкретному уроці, переглянути і скоригувати під особливості п’ятикласників саме Вашої школи обсяги і види домашніх завдань, надрукувати заплановану дату уроку, форму проведення уроків контролю і корекції знань учнів.
^ На розсуд вчителя залишаю і урок № 10 «Історична карта», який, згідно програми, вчитель має право провести під №4 або, згідно нумерації параграфів підручника, під №10.
(Зразок оформлення сторінки журналу на І семестр для 5 класу додається)
З повагою методист РМК О.О. Рубаник

^ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ВСТУП ДО ІСТОРІЇ)


(5 клас, 35 годин)

№ уроку

Дата уроку

^ Тема уроку

Початкові предметні уміння

Домашнє завдання

Примітки (наочність, випереджувальне д/з тощо)

Запланована

Фактична

^ Розділ І. ЗВІДКИ І ЯК ІСТОРИКИ ДОВІДУЮТЬСЯ ПРО МИНУЛЕ (10+1)

1.Історія як наука.


^ Учень/ Учениця:

пояснює, що таке історія, хто такі історики, що таке історичні джерела й які вони бувають;
◌ коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього

стор. 3-5 (читати),§ 1 стор.9-13 читати і коментувати, завд. на стор15 №1 – усно, №2 – в зошиті.

Готуємося до практичної роботи: знайти сімейний альбом

2.Українські вчені-історики.

^ Учень/ Учениця:

пояснює, хто такі історики;

розповідає про діяльність українських істориків (два-три на вибір);
◌ коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього

Стор. 13-14(читати, переказувати), стор. 14 завд. № 4 (усно)
3.Історія і час

^ Учень/ Учениця:

пояснює, як відбувається відлік часу в історії;

креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати, співвідносить рік зі століттям;
◌ коментує
текст підручника під час читання і складає запитання до нього

§ 2 (читати і коментувати), стор 21 завд.№3 (в зошиті), завд. №4 (усно)

Готуємося до практичної роботи: в сімейному альбомі знайти фото своїх родичів різного історичного часу (10-ти, 20-ти, 40—річної давності)

4.Речові історичні джерела. Музеї


^ Учень/ Учениця:

розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних і речових джерел, монет
і грошей, назв населених пунктів;

коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

§ 3 (читати і коментувати), стор.27 завд.№3 (в зошиті),завд. З будиночком (усно)

§ 4 (самостійне опрацювання)

Готуємося до практичної роботи:

Чи є у вас вдома речі, які можна було б розмістити в музеї?

5.Писемні джерела. Архіви


^ Учень/ Учениця:

наводить приклади історичних пам’яток, писемних і речових джерел, слів, прислів’їв, казок про минуле;

висловлює судження щодо ролі архівів у збереженні пам’яті про минуле;

коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

§ 5 (читати і коментувати), стор.40 завд.№2 (в зошиті), завд. №4 (усно), стор. 41 - для домашнього опрацювання, (усно)

Принести фотографії найближчих родичів, підготувати відомості про них

Готуємося до практичної роботи:

Знайдіть листи і листівки вашої родини минулих років.

6.^ Практичне заняття. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево


Учень/ Учениця:

добирає інформацію про минуле з сімейних фотографій;

розповідає історію сім’ї та родинне дерево

§ 6, завершити практичну роботу,
Завд. на стор.44 (усно)
7.Мова як джерело знань про минуле.

Фольклор


^ Учень/ Учениця:

висловлює судження щодо вивчення історії свого народу і країни та ролі музеїв, архівів, історичної науки у збереженні пам’яті про минуле;

наводить приклади історичних пам’яток, писемних і речових джерел, слів, прислів’їв, казок про минуле;

коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього

§7 (читати і коментувати), стор. 50 завд.№1,2 (усно),
№4 (в зошиті)

§ 9 (читати

і коментувати), 5-6 малюнків коміксу про Самійла Кішку, стор.59, завд. №2 (в зошиті)

стор.50 завд. з Розумником

8.Географічні назви в історичній науці

^ Учень/ Учениця:

розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі назв населених пунктів;

наводить приклади історичних назв своєї місцевості, з яких можна довідатися про давні часи;

коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього

§ 7п.1 (повторне читання);


Готуємося до практичної роботи:

Група1: походження назв міст і сіл, де народилися ваші батьки;

Група 2:

Походження назв річок і озер місцевості, де народилися ви, ваші батьки, інші родичі;

Група 3:

Походження назв вулиць рідного села, районного, обласного центру

9.^ Практичне заняття. Які назви в моєму рідному місті (селі) нагадують про минуле

Учень/ Учениця:

наводить приклади історичних назв своєї місцевості, з яких можна довідатися про давні часи

§ 8, коментувати вислів «Життя прожити – не поле перейти»
10.Історична карта


^ Учень/ Учениця:

розрізняє умовні позначки на історичній карті, знаходить на карті територію України, її столицю;

коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього

§ 10 (читати і коментувати) стор.68, завд. № 1-4 (усно)

Повторити §§ 1-10, підготуватись до уроку контролю
11.^ Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Звідки і як історики довідуються про минуле» (вказуємо форму проведення)
Повторити § 1, план розповіді про історичну особу

^ Розділ ІІ. ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ (11+1)

12.Люди в історії: історичні персонажі, групи людей і народи


^ Учень/ Учениця:

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

§ 11 (читати і коментувати), стор.87
завд. № 1,2 (усно), завд.№4 (в зошиті),

Стор.87-88 (читати, міркувати)
13.Події та явища в історії: відкриття, битви, подорожі, господарське та повсякденне життя


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;


§ 12 (читати і коментувати),

Стор.96, завд № 1,3,4 (усно), завд№2 (в зошиті), текст читати, обміркувати відповідь
14.Житло і побут давніх українців


^ Учень/ Учениця:

розповідає про історичну подію чи явище на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;


§ 13 (читати і коментувати), стор 103 завд. № 1-2 (усно), змайструвати паперову ляльку та намалювати для неї жіночий або чоловічий костюм княжої доби, текст стор 103-104 читати, усно відповідати на питання
15.Київські князі. Запровадження християнства


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 14 (читати і коментувати),

Стор. 111, Завд. №1-4 (усно), стор.112 – текст читати і виконати завдання (усно)
16.Українське козацтво у битвах і походах


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 15 (читати і коментувати)

Стор. 120, завд. № 1,3,4 (усно), завд. №2 (в зошиті)

Стор 120-122 – текст читати, коментувати ілюстрації, відповідати на запитання (усно)
17.Українське село і місто у ХVІІІ ст.


^ Учень/ Учениця:

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 16 (читати і коментувати)

Стор. 129, завд. № 1-4 (усно). Стор 130-132: читати, коментувати ілюстрації, відповідати на запитання (усно)
18.Відкриття Харківського університету та його вплив на українську культуру


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 17 (читати і коментувати)

Стор136, завд. № 1,3,4 (усно), завд. № 2 (в зошиті)

Текст читати, міркувати над відповіддю на запитання
19.Українці в революції 1917–1920 рр.


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практичної роботи;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 18 (читати і коментувати),

Стор. 144, завд. №1,3 (усно,за планом), завд. №2 (в зошиті)

Стор.145-146: читати текст, коментувати фотографії, міркувати над відповіддю на запитання
20.Україна в роки Другої світової (1939–1945) та Великої Вітчизняної (1941–1945) воєн


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 19 (читати і коментувати),

Стор. 152, завд. № 1,3,4 (усно), завд. №2 (в зошиті),

Стор. 153: читати текст, виконати завдання до тексту
21.Проголошення незалежності України


^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань;

складає запитання щодо перебігу історичної події;

§ 20 (читати і коментувати)

Стор. 158, завд.№1,2,4 (усно), завд. № 3 (в зошиті)

Група 1: Довідатися , чи є у вашому селі чи місті пам’ятні місця, розказати про таке місце

Група 2: Довідатися, чи відбувались у вашому селі історичні події. Розказати про них.

Група 3: Довідатися, чи пов’язані з історією вашого населеного пункту історичні легенди, розповісти про них.

22.^ Практичне заняття. Про що і про кого розповідає історія рідного краю

Учень/ Учениця:

пояснює, про що і про кого розповідає історія як наука;

§ 21, повторити гру «Історична абетка»
^ 23.

(резервний урок)Узагальнення до теми: «Про що і про кого розповідає історія»


пояснює, про що і про кого розповідає історія як наука;

зіставляє окремі події з історії родини й рідного краю та України;

висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення

Повторити §§ 11-21, підготуватись до уроку контролю
24.^ Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ»
Повторити §§ 1,3, якими бувають історичні джерела
^ Розділ ІІІ. ЯКІ ПАМ’ЯТКИ Є ЧАСТИНОЮ ІСТОРІЇ (9+1)


25.Храми та ікони. Софійський собор і Києво-Печерська лавра

^ Учень/ Учениця:

установлює хронологічну послідовність створення зазначених пам’яток;

показує на карті місцезнаходження цих пам’яток;

пояснює історичні поняття на основі тексту підручника та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань;

складає план розповіді про пам’ятку і розповідає
за планом, уживаючи історичні поняття та терміни§ 22 (читати і коментувати)

Стор. 195, завд. № 2-3 (в зошиті), стор. 196-197 (читати і відповідати на запитання, усно)

Готуємось до практичної:

Група 1 – взнати місце розташування та історію храмів своєї місцевості

26.Храми та ікони. Софійський собор і Києво-Печерська лавра

§ 23 (читати і коментувати), стор. 202 (читати і обміркувати відповіді на запитання)

Готуємось до практичної:

Група 2 – з’ясувати історію фортець, палаців, замків своєї місцевості

27.Книги і мініатюри. Остромирове Євангеліє та «Апостол» Івана Федорова

§ 24 (читати і коментувати), стор. 210 (пояснювати вислів, роздивитись ілюстрацію)

Готуємось до практичної:

Група 3 – з’ясувати історію парків, садів, скверів своєї місцевості

28.Замки і палаци. Генуезька і Кам’янець-Подільська фортеці.

Бахчисарайський та Маріїнський палаци


§ 25, стор. 217 – читати, обмірковувати відповідь на запитання

Знайти зображення історичних пам’яток свого краю (парки, церкви і собори, замки і фортеці, археологічні пам’ятки)

29.Вулиці та площі. Вулиця Хрещатик у Києві. Площа Ринок у Львові

§ 26 (читати і коментувати), стор. 223, завд. №4 (усно)
30.Парки і сади. «Софіївка» в Умані та заповідник «Качанівка» на Чернігівщині

§ 27 (читати і коментувати), стор. 231, уявити і намалювати власний парк
31.^ Практичне заняття. Які історичні пам’ятки мого села, рідного краю розповідають про минуле

Учень/ Учениця:

наводить приклади пам’яток свого краю та описує їх

§28, підготуватися до гри «Історична абетка»
32.^ Практичне заняття. Моя уявна подорож історичними місцями України

Учень/ Учениця:

називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу і практичної роботи;

висловлює власне ставлення до цих пам’яток і необхідності їх збереження


§ 29,переглянути ілюстрації. Повторити §§ 22-27, підготуватись до уроку контролю
33.^ Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «ЯКІ ПАМ’ЯТКИ Є ЧАСТИНОЮ ІСТОРІЇ»
Повторити §§ 3,4,11, підготувати до захисту повідомлення на обрану тему
34.^ Узагальнення до курсу: «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України»

Учень/ Учениця:

пояснює, що таке історія і що є предметом вивчення історії як науки;

висловлює судження щодо важливості історичних знань та ролі громадян, історичної науки, музеїв, архівів у збереженні минулого35.

(резервний урок)Екскурсія «Роль музеїв у збереженні минулого України»


Похожие:

Шановні колеги! iconТ. Г. Шевченка м. Вознесенськ, 2011 р. Шановні колеги! Пропонуємо Вашій увазі розробку універсального Дня бібліографії, який можна провести в бібліотеках для дітей та юнацтва. Програма
Програма Дня бібліографії «Мистецтво бути читачем» включає в себе такі форми роботи
Шановні колеги! iconТ. Г. Шевченка (Словничок комп'ютерних термінів) м. Вознесенськ, 2011 р. Шановні колеги! Пропонуємо Вашій увазі словничок комп’ютерних термінів, який допоможе під час підготовки бібліотечних урок
Пропонуємо Вашій увазі словничок комп’ютерних термінів, який допоможе під час підготовки бібліотечних уроків та організації заходів...
Шановні колеги! iconІнтелектуальна гра «Хрестики нулики» для учнів 6-7 класів. 1-й ведучий: Добрий день, шановні гості! Запрошую вас на інтелектуальне шоу «Хрестики-нулики»
Добрий день, шановні гості! Запрошую вас на інтелектуальне шоу «Хрестики-нулики». Для участі в нашому шоу необхідно не тільки бажання,...
Шановні колеги! iconПозакласний захід з інформатики
Вітаю вас шановні учасники й уболівальники! На уроках інформатики ми навчилися працювати, мислити та застосовувати набуті знання...
Шановні колеги! iconУрок діалог
Щоб бути освіченою, сучасною людиною, необхідно багато читати, знати Інтернет тощо. Тому я пропоную, вам, шановні учні, такий урок-діалог,...
Шановні колеги! iconМета. Викликати позитивні емоції від зустрічі зі школою, однокласниками. Викликати інтерес до навчання. Прищеплювати бажання добре вчитися, повагу до школи та її правил. Обладнання
Вчитель. Шановні батьки, любі діти! Я щиро вітаю вас зі святом – Днем знань. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я та здійснення...
Шановні колеги! iconУрок на тему : «Доріг багато-твоя єдина!» Мета
Учитель: Шановні батьки,учні! Сьогодні в усіх школах нашої країни проводиться перший урок на тему: «Доріг багато-твоя єдина!»,присвячений...
Шановні колеги! iconІнтелектуально-командна гра "Чемпіонат знавців текстового редактора Word" Групи №13, 16 Хто добре підготувався до бою, той його вже наполовину виграв
Доброго дня, шановні гості І учасники! Цей тиждень у нас присвячений професії Оператора Компютерного Набору. І сьогодні ми з вами...
Шановні колеги! iconКороль. Шановні гості! Я дуже радий бачити вас на нашому святі! Познайомтеся, будь ласка: мої дочки Принцеса Уважність, Принцеса Доброзичливість, Принцеса Соромливість, Принцеса Чуйність, Принцеса Вихованість! Дочки роблять реверанс. Король
Учасники вистави: Король, 5 принцес, Лікар, учні-диверсанти, Вовк, Зайчик, Червона Шапочка, Лисичка
Шановні колеги! iconВипускний вечір Звучить увертюра до опери «Лебедине озеро» у сучасній обробці ( фанфари ) Звучить інструментальна мелодія «Sealed with a kiss» Ведучий
Шановні випускники, вчителі, батьки ! з нагоди особливого свята, якого немає у жодному календарі, у цьому святі зустрічаються біль...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами