Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу icon

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класуНазваниеКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
К-ть годинЗміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Державні вимоги до рівня навчання досягнень учнів

Дата проведення


Примітка

8 – А

8 - Б

8 – В
І.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


ІІ.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


28.


29.


30.


.


ІІІ.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38


39.І.

5 год


ІІ. 16год

3год


5 год


2 год


2год


2год


2 год


16год


1год


2год


2годВСТУП


Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва


Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.

Веди як пам’ятка світової літератури


Біблія як історико-літературна пам’ятка світової культури. Легенди Старого Заповіту


Новий Заповіт. Мудрість та повчальність євангельських притч


Урок розвитку мовлення. Написання творчої роботи на тему «Біблійні сюжети у віршах російських поетів»


Коран — священна книга ісламу


Контрольна робота №1 за темою «Вступ»(різнорівневі творчі завдання)


^ ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ


Антична література

Аналіз к/р учнів. Антична література — вихідна основа європейських літератур


Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури


Гомéр.


Гомер — легендарний засновник європейської літератури


Поема Гомера «Іліада». Читання уривків «Заспів», «Щит Ахілла»


Читання та аналіз уривка «Двобій Ахілла з Гектором»


Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна. РМ. Порівняльна характеристика героїв поеми


Поема Гомера «Одіссея». Пригодницький, казковий і побутовий елементи поеми


Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в образі Одіссея


Контрольна робота №2 за темою «Творчість Гомера» (тестування)


^ Тіртей, Архілох, Сапфо,Анакреонт


Аналіз к/р учнів. Давньогрецька лірика та її особливості. Творчість Тіртея


Творчість Архілоха — засновника ямбічного жанру


Любовна лірика Сапфо


Життєстверджувальна лірика Анакреонта


Позакласне читання. «Куди несе нас корабель вітчизни?»


^ Есхіл, Софокл


РМ «Її величність Людина» (оспівування людини у творах давньогрецької людини). Робота над складним планом відповіді на питання


Давньогрецький театр та його особливості. Есхіл як видатний давньогрецький драматург


Трагедія Софокла «Антігона» як гімн людині


^ Пýблій Верґíлій Марóн (70—19 pp. до н. е.).

Поема Вергілія «Енеїда» як літературна обробка легенди про троянця Енея — засновника Рима


Творче наслідування Вергілієм поем Гомера «Іліада» та «Одіссея»


^ Квінт Горáцій Флакк(65—8 pp.дон. е.).

Пýблій Овíдій Назóн (43 p. до н. е. — бл. 18 p. н. е.).


Квінт Горацій Флакк — один із найвидатніших поетів римської літератури


Публій Овідій Назон — видатний римський поет. Збірка Овідія «Сумні елегії»


Поема Овідія «Метаморфози» та її міфологічна основа


Урок позакласного читання. Овідій «Метаморфози»

(«Потоп», «Філемон та Бавкіда»)


Контрольна робота № 3 Контрольний твір «Людина та її світ у давніх літературах»


^ ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Аналіз к/р учнів. Середньовіччя як історична та культурна доба


Із китайської лірики. Лі Бо (701—762) Ду Фу (712—770)


Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо


Лірика китайського поета Ду Фу


Із персько-таджицької лірики

Рудакí (бл. 860—941). Омáр Хайям (бл. 1048 — після 1122)Гафíз (бл. 13251389 або 1390).

Особливості персько-таджицької поезії


Рудакі як засновник персько-таджицької літератури


Оспівування жінки та кохання в ліриці Гафіза


Омар Хайям — корифей персько-таджицької лірики


Урок виразного читання. «Маленькі поеми» Омара Хайяма


Урок розвитку мовлення. Написання власних рубаї на задану темуДає визначення поняття всесвітній літературний процес (поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення)


Дає визначення понять гекзаметр, епічна поема; знаходить у тексті постійні епітети.Учень:

називає характерні ознаки художньої літератури як мистецтва слова (на відміну від музики — мистецтва звуку, живопису — мистецтва пензля і т. д.);виразно читає і аналізує сонет Вільям Вордсворта “До прекрасного”;визначає його провідну думку: Мистецтво “в пензлі чи пері” увічнює життя людини й природи, бо спроможне “вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать”.характеризує Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури (усна / писемна форма існування, проблема авторства, жанрове розмаїття текстів, ідеї, сюжети, образи, які отримали найбільше поширення у світовій культурі, особливості стилю, коментарі тощо), наводить приклади їхнього впливу на розвиток всесвітнього культурного (літературного) процесу: ці книги — енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, моральний кодекс народів, що їх створили; невичерпне джерело мотивів, тем, сюжетів, образів для мистецтва всього світу.


характеризує античну літературу як вихідну основу європейських літератур, невичерпне джерело сюжетів, тем, образів для літературного процесу наступних епох;

пояснює, що оспівування людини та її світу є однією з провідних тем античної літератури;

наводить приклади значного впливу давньогрецької та латинської мов на інші мови світу (запозичення слів, абетки тощо), в т. ч. і як мов, якими створювалися відомі художні тексти;

пояснює, що міф є основою і важливим джерелом сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури, а міфологічне світосприйняття — особливою стадією в розвитку художнього пізнання людиною дійсності;

називає основні цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля “Арго” до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).

Учень:

пояснює, чому Гомер вважається легендарним основоположником європейської літератури: поеми “Іліада” і “Одіссея” створені з неймовірною для такої ранньої доби (до VIII ст. до н. е.) художньою майстерністю;

встановлює зв’язки між, з одного боку, троянським циклом мiфів (таємниця, яка була відома титанові Прометею: може народитися бог, що буде сильнішим за Зевса; яблуко розбрату, яке на весіллі богині Фетіди, майбутньої матері Ахілла, віддав Афродиті саме троянський царевич Паріс, а також викрадення Єлени і її життя саме в Трої і т. д.) і, з другого боку, поемами Гомера: у згаданих міфах і в поемах Гомера діють ті самі герої: боги Зевс, Фетіда, Афіна, Аполлон; смертні Ахілл, Гектор, Одіссей (зарахований до сонму олімпійців уже після смерті);

доводить прикладами з тексту, що поеми Гомера є енциклопедією життя стародавніх греків (так, на щиті Ахілла зображена не лише війна, а й мирне життя еллінів: весільний бенкет, судочинство тощо);

пояснює, в чому полягає гуманістичний пафос “Іліади” (Гомер засуджує війну та її жорстокість, співчуває людському горю, поважає людину, поетизує її героїзм та подвиги;

характеризує образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна;

наводить приклади використання в “Одіссеї” пригодницького (романтика подорожей, відкриття нових для героїв, земель тощо), казкового (чарівні персонажі, відвідини Аїду і т. ін.) і побутового (побут Ітаки, життя греків і т. д.) елементів;

аргументує прикладами з тексту думку про те, що провідним пафосом “Одіссеї” є звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості;

наводить приклади засудження Гомером беззаконня, тупої несправедливої сили (циклоп Поліфем), а також самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном);

характеризує образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота;

пояснює, чому поеми “Іліада” і “Одіссея” вважаються вершиною світового героїчного епосу, як вони вплинули на розвиток світового літературного процесу (наприклад, що “Енеїда” римлянина Верґілія написана під впливом “Іліади” й “Одіссеї”, а відтак, і перший твір нової української літератури — “Енеїда” І. Котляревського є літературним відлунням поем грека Гомера);


Учень:

дає визначення давньогрецької лірики як єдності, з одного боку, власне тексту, а з другого — музики (“лірика” від “ліра”, музичний інструмент, під акомпанемент якого виконувалися вірші);

називає різні види та найвидатніших представників давньогрецької лірики: декламаційну лірику та її різновиди — елегію (Тіртей) і ямби (Архілох); сольну пісенну лірику (Сапфо, Анакреонт);

називає провідну тематику творчості: а) творця елегій Тіртея: оспівування патріотизму і мужності (“Добре вмирати тому...”); б) творця ямбів Архілоха: звеличення стійкості у змінах долі (“Серце, серце...”), мужності (“Хліб мій на списі замішений”); в) творців сольної пісенної лірики Сапфо (поетизацію кохання /“До богів подібний...”/, краси /“Жереб мені випав такий...”/), а також Анакреонта (оспівування життєвих насолод (“Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”);

виразно читає поезії давньогрецьких ліриків (одну — напам’ять) і аналізує їх.


Учень:

характеризує давньогрецький театр як важливий засіб виховання найширших мас народу (дeмосу);

характеризує творчість Есхіла, Софокла як частину “золотої доби” давньогрецької літератури;

виразно читає і аналізує окремі уривки з трагедій Есхіла, Софокла;

називає благодіяння, які Прометей зробив для людей (за трагедією Есхіла “Прометей закутий”);

пояснює, чому стасим “Дивних багато в світі див” із трагедії Софокла “Антігона” називають “гімном людині” (в цих рядках — захоплення допитливістю і розумом людини);

наводить приклади впливу давньогрецької трагедії на розвиток світової літератури і театрального мистецтва.


Учень:

усвідомлює значення творчості Верґілія як найвидатнішого римського поета, творця національного героїчного епосу;

пояснює, що “Енеїда” є літературною обробкою римської легенди про троянця Енея — легендарного засновника Риму;

переказує сюжет поеми “Енеїда”, читає окремі фрагменти з тексту, визначає провідну думку твору (звеличення Риму; головним героєм “Енеїди” є не Еней, а Рим);

знаходить спільні елементи у поемах “Енеїда” Верґілія і “Ілiада” та “Одіссея” Гомера (за умови готовності — з травестією Котляревського);

виразно читає уривки з “Енеїди”.


Учень:

називає імена Верґілія, Горація, Овідія як найвидатніших поетів “золотої доби” римської літератури;

виразно читає вірші Горація і Овідія, аналізує їх;

пояснює, чому Овідій у “Метаморфозах” “класифікує” чотири покоління людей, вживаючи назви різних металів;

тлумачить моральний сенс класифікації Овідія: прихований докір людству, яке “проміняло золото на залізо”, дозволило “вийти на люди Війні” та іншим нещастям;

пояснює, чому елегія “Зима на чужині” пронизана настроями смутку, щирих душевних переживань Овідія (поет-вигнанець сумує за Римом, але ніколи вже не побачить своє рідне місто).


Учень:

називає і пояснює хронологічні межі доби середньовіччя: від V (476 рік — падіння Риму, Західної Римської імперії) до XV століття (падіння Візантії; географічні відкриття, в т. ч. Америки; винахід книгодрукування);

порівнює відомості про культуру середньовіччя, отримані на уроках всесвітньої історії, історії України та зарубіжної літератури.

Учень:

пояснює, чому творчість китайців Лі Бо і Ду Фу вважається вершиною світової лірики:

а) висловлює власні судження про свіжість і несподіваність поетичних асоціацій у вірші Лі Бо “Входжу в річку...”, про елегійні мотиви його поезії “Печаль на яшмовому ґанку”;

б) називає провідні думки поезій Ду Фу: засудження війни у вірші “При місяці згадую брата”; поетизацію мирної праці в поезії “Пісня про хліб і шовк”, її асоціативний зв’язок із біблійною метафорою про необхідність “перекувати мечі на рала”; мотив ностальгії поета-мандрівника за батьківщиною в поезії “Повертаються дикі гуси”;

виразно читає і аналізує вірші китайських ліриків.


Учень:

знаходить у текстах віршів Рудакі, Омара Хайяма і Гафіза цитати, що свідчать про увагу поетів до внутрішнього світу людини, найтонших відтінків її почуттів, оспівування жінки, поетизацію кохання (“...На душі — скарбниця щастя, я з кохання наче цар” /Гафіз/);

наводить приклади алегоричної багатозначності образів персько-таджицької поезії: наприклад, алегорично-символічні образи троянди і солов’я: “Троянда вранішня ошатністю своєю чарує солов’я, співця свого” (Омар Хайям);

виразно читає вірші персько-таджицьких ліриків (один — напам’ять) і аналізує їх.

Похожие:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас)
...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconШановні колеги!
Доводжу до Вашого відома і використання в роботі календарно-тематичне планування уроків історії в 5 класі
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconОрієнтовне календарно-тематичне планування змісту уроків за програмою «музичне мистецтво»
П. Чайковський «Італійська пісенька», «Старовинна французь-ка пісенька» з «Дитячого альбому»
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Фізична географія України»
Підручник – Фізична географія України: підручник для 8 класу / І. Л. Дітчук, О. В. Застевецька, І. В. Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єр,...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціальна та економічна географія України»
Підручник – Йосип Гілецький. Соціальна та економічна географія України: підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів....
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconУрок світової літератури. Методи викладання предмету в школі Модульна контрольна робота №1
Типологія уроків літератури (за класифікацією М.І. Кудряшова) та їх структура (на прикладі аналізу пку)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities Intermediate
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами