Модуль “теорія навчання” icon

Модуль “теорія навчання”НазваниеМодуль “теорія навчання”
Дата17.10.2016
Размер
ТипУрок

МОДУЛЬ “ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ”

Рік підготовки 1

Факультет художньо-графічний

Семестр

Лекції 10 год.

Семінарські та практичні заняття 16 год. (2 групи)

Вид контролю залік


Тематика лекційних занять (10 год.)

ТЕМА 1 Суть, мета навчання. Принципи, функції навчання (2 год.).

ТЕМА 2 Урок – основна форма організації навчання.

Інші форми навчання (2 год.).

ТЕМА 3 Контроль й оцінювання знань (2 год.).

ТЕМА 4 Методи навчання. Активні методи навчання (2 год.).

^ ТЕМА 5 Зміст освіти у сучасній школі (2 год.).


Тематика семінарських та практичних занять (16 год.)

ТЕМА 1 Особливості сучасного уроку. Типи уроку (2 год.).

^ ТЕМА 2 Форми організації навчання (2 год.).

ТЕМА 3 Контроль – складова навчально-виховного процесу

в школі (2 год.).

ТЕМА 4 Методи та засоби навчання (2 год.).


^ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПРИСВАИВАЮТСЯ СТУДЕНТАМ


1. Посещение лекционного занятия, наличие конспекта – 1 балл (максимум – 5 баллов).

2. Подготовка к семинарскому и практическому занятию – 5 баллов (максимум – 20 баллов).

3. Итоговое тестирование по теме модуля – 15 баллов- обязательное для всех.

4. Выполнение самостоятельной работы (одной из трех предложенных)-

13 баллов.

5. Выполнение индивидуальной работы (одной из двух предложенных)-

10 баллов.

6. Написание одного реферата – 15 баллов.

7.Выполнение одного творческого задания – 10 (5) баллов.

8. Разработка (12 баллов), разработка и проведение (17 баллов) ролевой (деловой, дидактической) игры по одной из тем раздела «Теория обучения»


Итого: 100 баллов.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА


(одна робота на вибір) –13 балів

1. Ознайомтесь з критеріями оцінювання знань учнів зі своєї дисципліни.

2. Назвіть основні дидактичні ідеї, які були обґрунтовані Я.А. Коменським, К.Д. Ушинським.

3. Ознайомтесь зі змістом книги “Педагогический поиск” і випишіть 4-5 яскравих прикладів прояву професійної майстерності учителів-новаторів в організації навчально-виховного процесу на уроці.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА


(одна робота на вибір) – 10 балів

1. Скласти план уроку комбінованого типу за однією з тем своєї дисципліни.

2. Розробити дидактичну гру зі своєї дисципліни із застосуванням активних методів навчання.


^ РЕФЕРАТ- РОЗДУМ З ТЕМИ (15 балів)


Дискусія як засіб пізнавальної діяльності учнів.

Формування критичного мислення як умови багатомірного бачення світу.

Особливості відбору змісту освіти в різних типах навчальних закладів.

Можливості різних методів навчання в активізації пізнавальної та самоосвітньої діяльності учнів.

Індивідуально-диференційований підхід у навчанні як засіб гуманізації освіти.

Типологія методів навчання.

Форми та методи рефлексії в навчанні учнів.

Психологічна атмосфера уроку.

Школа без домашніх завдань?!

Дисципліна на уроці.

Шляхи формування творчої особистості на уроці.

Чи легко бути учнем?

Науково-дослідна робота студентів та шляхи її вдосконалення.

Проблема неуспішності в школі.

УВАГА!!! Є можливість вибору теми реферату самостійно, але її необхідно узгодити зі мною до написання реферату.


^ ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ (10 балів)


1. Проаналізуйте думку Я.А. Коменського “Альфою і омегою нашої дидактики хай буде пошук і відкриття способу, за яким учителі менше б учили, а учні більше б учились” з погляду її актуальності.

2. Що Ви розумієте під оптимізацією навчального процесу?

Назвіть вимоги та шляхи оптимізації навчального процесу.

3. Виходячи з позиції “Коли б директором був я”, змоделюйте систему організації навчання у школі майбутнього на засадах гуманізму і демократизму.

4. Надайте свій відзив на таку фразу “Молодые не знают необходимого, потому что учились бесполезному» (філософ Луций Сенека).

5. Якою повинна бути система педагогічного контролю в школах для обдарованих дітей?


ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ (5 балів)


1. Сформулюйте для себе як майбутнього вчителя 10-12 правил організації навчального процесу в школі зі своєї дисципліни.

2. Сформулюйте 15-20 правил підготовки вчителя до уроку.

3. Сформулюйте для себе як майбутнього вчителя 10-15 педагогічних правил діяльності вчителя щодо аналізу й оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

4 .Як ви вважаєте, яке питання учню найбільш ефективне: спрямоване (вчитель називає спочатку прізвище учня, а потім задає питання), чи не спрямоване (вчитель задає спочатку питання, а потім називає прізвище учня). Відповідь обґрунтуйте.


- Складання тесту з теми лекційного або практичного заняття для

перевірки рівня знань студентів (додати вірні відповіді) – 2 бали.


^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

90 – 100 балів - відмінно (А)

75 – 89 балів - добре (ВС)

60 – 74 балів - задовільно (ДЕ)

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1 – 34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)


^
Образец оформления списка литературы в реферате

(по алфавиту)

  1. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 448 с., ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература).  1. Егидес А.П. Лабиринты общения, или как научиться ладить с людьми. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. – 368 с.: ил. – (Практическая психология).  1. ^ МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил.  1. ^ ЖУРНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Бартєнєва І.О. Реалізація принципів екологічної педагогіки як одна з методологічних засад у діяльності сучасних шкіл // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. - № 4. – С. 190-194.


  1. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Бартенева И.А. Воспитание у школьников эмоционально-положительного отношения к обучению как одно из средств социально-педагогической поддержки детства // Материалы Междунар. науч.- практ. конф. «Культура. Искусство. Образование». – Смоленск, 1998. – Ч. 2. – С. 113-118.


Если Вы пользуетесь интернетовской информацией, то укажите название сайта.Похожие:

Модуль “теорія навчання” iconНавчання історії у профільних класах: теорія і практика
Слід творчо використовувати як традиційні, так І інтерактивні технології навчання. Дозволимо собі запропонувати декілька методів...
Модуль “теорія навчання” iconНавчальний посібник для студентів внз / За ред. І. В. Мороза. − К.: Либідь, 2006
Змістовий модуль Загальні питання методики навчання шкільного курсу “Біологія”. Методика вивчення розділів “Рослини” і “Тварини”
Модуль “теорія навчання” iconПлан-конспект заняття з трудового навчання
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Модуль “теорія навчання” iconЗадача 5 Точка, движущаяся равноускоренно с начальной скоростью, модуль которой υ
Точка, движущаяся равноускоренно с начальной скоростью, модуль которой υ0 = 1,0м/с, приобретает, пройдя некоторое расстояние, скорость,...
Модуль “теорія навчання” iconКонспект лекцій з курсу "гроші та кредит" для студентів
Вивчення сутності грошей, функцій, що виконують гроші, аналіз їхнього розвитку та, впливу грошей і грошової політики на стан економіки...
Модуль “теорія навчання” iconФорми професійного навчання основні поняття
Форма, форма навчання, форма організації навчання, функції форм організації навчання, форми теоретичної та практичної підготовки,...
Модуль “теорія навчання” iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для студентів 131-136 навчальних груп за V семестр...
Модуль “теорія навчання” iconУрок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Модуль “теорія навчання” iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Модуль “теорія навчання” iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами