Організація класу до роботи icon

Організація класу до роботиНазваниеОрганізація класу до роботи
Дата17.10.2016
Размер
ТипУроки, сочинения

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО РОБОТИ

       Перевірка готовності учнів до уроку.

       Вступне слово вчителя. Націлювання.

       Збудження уваги учнів і спрямування її на навчальну діяльність.

       Створення психологічного настрою на робота, збудження інтересу до майбутньої навчальної діяльності, створення сприятливої емоційної атмосфери.

       Забезпечення україномовного середовища.

 

^ ОПИТУВАННЯ. Перевірка домашнього завдання.

Шляхи активізації розумової діяльності учнів під час опитування:

      Урізноманітнювати види опитування (фронтальне, індивідуальне, ущільнене, поурочний бал ...)

      Дбати про зміст питань вчителя

      Залучати  до роботи всіх учнів під час опитування

      Вмотивовувати оцінки

 

^ ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

       Вступне слово вчителя.

       Актуалізація чуттєвого досвіду, відновлення опорних знань, умінь і навичок учнів

       Створення проблемної ситуації. Аналіз мовного матеріалу. Визначення проблеми

 

^ ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ

        Мотивування навчальної(пізнавальної) діяльності.

        Ознайомлення учнів з метою уроку та практичною цінністю набутих умінь і навичок.

        Повідомлення теми та обґрунтування мети.

        Визначення мети уроку.

^ Засоби збудження пізнавального інтересу й уваги учнів до нового матеріалу:

      мотивація важливості вивчення теми

      доведення теми й мети уроку до свідомості учнів

      збудження допитливості, зацікавленості, активності учнів у процесі викладу змісту теми

      ступінь зосередженості, коливання й відволікання уваги, перехід довільної уваги в післядовільну

 

^ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З НОВОЮ ТЕМОЮ.

        Сприйняття та первинне усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

o       Аналіз мовного матеріалу

o       Робота з демонстраційною таблицею

o       Розв'язання проблемного завдання

o       Повідомлення (пояснення) матеріалу вчителем

o       Читання тексту підручника

o       Складання плану прочитаного, прослуханого

o       Складання питань

o       Аналіз прикладів у підручнику

o       Придумування власних прикладів

        Осмислення істотних ознак, узагальнення та систематизація вивченого

o       Вивчення правила

o      Пробні вправи

o      Бесіда

 

^ Ефективність сприймання нового матеріалу залежить від

        мотивації навчальної діяльності учнів під час пояснення;

        засобів активізації під час сприймання учнями нового матеріалу (використання попереднього досвіду. уявлень і знань учнів для забезпечення сприймання нового матеріалу;

        засобів унаочнення, використаних на уроці; способів їх поєднання із словом;

        особливостей мови вчителя (чіткість, логічні наголоси, акцент, темп...);

        методів і прийомів, використаних на уроці;

        дотримання етапів роботи над правилом, визначенням (сприйняття, усвідомлення, запам'ятання, застосування);

        послідовності (логічності) викладу матеріалу;

        логічної послідовності питань;

        запису на дошці і в зошитах  (зорова опора);

        якості текстового матеріалу, використаного у процесі пояснення нової теми (його освітнє, виховне і розвивальне значення).

 

!!!Використовуйте способи активізації розумової діяльності учнів під час викладу нового матеріалу:

o       зв'язок між раніше засвоєними поняттями й новими, що формуються на даному уроці;

o       шляхи, якими вчитель веде учнів до розв'язання пізнавального завдання (аналіз, порівняння, знаходження зв'язків між фактами, виявлення істотних рис, абстрагування, узагальнення);

o       поєднання знань з практикою;

o       прояви розумової активності учнів під час уроку (запитання, самостійні висновки, зауваження і тощо).

 

!!!Пам’ятайте, що розуміння учнями нового матеріалу залежить від:

o       ясності і дохідливості викладу та пояснень учителя;

o       поєднання узагальнень прикладів та його роль у забезпеченні розуміння матеріалу;

o       виділення у матеріалі, який сприймається, основного.

 

^ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 

Застосування набутих знань.

      Первинне застосування знань (пробні вправи)

      Формування навички в стандартних умовах    (тренувальні вправи

      Творчі вправи

!!! Якісне запам'ятання нового матеріалу залежить від:

а) ступеня осмисленості матеріалу ;

б) активізації уваги й розумової діяльності учнів;

в) співвідношення словесних пояснень і засобів унаочнення;

г) використання різних типів і видів пам'яті для запам'ятання нового матеріалу;

ґ) систематизації вивченого на уроці матеріалу як засіб осмислення і запам'ятання його;

д) повторення, підкреслення, логічні наголоси й підсумки як засіб поліпшення запам'ятання матеріалу;

е) емоційного ставлення учнів до матеріалу.

 

Закріплення знань, формування вмінь і навичок

      Відновлення набутих знань, умінь і навичок учнів

      Практичне застосування набутих знань, умінь і навичок

      Поглиблення наявних та засвоєних знань. Формування умінь та навичок

      Творче застосування умінь і навичок

      Самостійне застосування набутих умінь і навичок

      Узагальнення і систематизація вивченого.

 

!!! Закріплення викладеного матеріалу вимагає:

а) активізацію розумової діяльності учнів під час закріплення (міркування, висновки, узагальнення, знаходження нових зв'язків між частинами матеріалу, групування його, зв'язок з практикою);

б) активізацію відтворення учнями поясненого на уроці матеріалу;

в) різноманітні види і форми вправ;

г) дидактичний матеріал, використаний при закріпленні (слова, речення, зв'язний текст, ступінь насиченості тексту необхідними орфограмами, пунктограмами та ін.).

ПІДСУМОК

o       Підведення підсумків уроку (підсумкова бесіда)

o       Заключне слово вчителя

o       Аналіз роботи учнів на уроці

o       Мотивування оцінок

 

ЗАВДАННЯ ДОДОМУ. Інструктаж.

Підготовка учнів до виконання домашнього завдання.

!!! Ясність і зрозумілість завдання:

      цільова настанова;

      характер завдання, ступінь готовності учнів виконувати домашнє завдання;

      інструктаж;

      теоретичний матеріал і вправи (письмові й усні, їх обсяг);

     запис на дошці і в щоденнику.

 Похожие:

Організація класу до роботи iconОрганізація навчально-виховного процесу в 1 класі
До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховуються діти, як правило, з 6 років. Наповнюваність перших класів не перевищує...
Організація класу до роботи icon1 Стан проблеми диференційованого навчання в початковій школі 20
Розділ ІІ. Організація роботи по впровадженню диференційованого навчання на уроках читання в початкових класах 26
Організація класу до роботи iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова» 2 клас (авт. М. Д. Захарійчук), який входить в навчально – методичний комплект з української мови для 2 класу

Організація класу до роботи iconБатьківський комітет класу
Організований батьківський комітет може виконувати в клас різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного...
Організація класу до роботи iconКонспект уроку фізкультури для учнів 3 класу
Повторити загальнорозвивальні і спеціальні вправи для підготовки м′язів рук до роботи з м′ячем
Організація класу до роботи iconО. П. Бобіна Азбука споживача Посібник – зошит для вчителів та учнів 3-го класу
Н. Г. Пуцак, старший вчитель, заступник директора з навчально-виховної роботи Нетішинської зош І-ІІІ ступенів №2
Організація класу до роботи iconМетодика вивчення нумерації і арифметичних дій в 2-му класі 49
Висвітлені питання про методику вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та величин в курсі математики 2-го класу; класифіковано...
Організація класу до роботи iconПр березень 2012 Опис системи роботи вчителя початкових класів Прошко Ольги Віталіївни
Вчителем початкових класів Прошко Ольга Віталіївна працює понад 11 років. На даний час – з учнями 2-го класу
Організація класу до роботи iconВідділ освіти Миколаївської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Організація роботи над помилками на уроках української мови Упорядник методист рмк м. Бігайло Миколаїв 2012
У своїй діяльності керуються чинним методичним листом мон україни від 28 квітня 2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових...
Організація класу до роботи iconКонспект по темі "Організація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal " Визначення. Розгалуження
Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами