Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» icon

Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури»НазваниеТема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури»
Дата17.10.2016
Размер
ТипПлан-конспект

Самостійна робота №2 студента(ки) ______ гр. ІУФ ____________________________

Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури».

Джерело: Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006. – С. 38-62.

Варіативні джерела:

 • Клименко Ж.В. Лекція 3. Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 31 – 35.

 • Клименко Ж.В. Лекція 4. Проблема сприйняття зарубіжної літератури школярами в дзеркалі соціології. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 34 – 36.


План-конспект першоджерела


План

Основні тези, важливі цитати та приклади

1.2. Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури

………………….

-галузь пер-ва, яка займається дослідженням генези та функціонування перекладу, розглядає його як факт суспільної та культурної свідомості.

…………………. (за А.Поповичем)

 1. освітня: збагачення особистості знаннями, уміннями, естетичним досвідом;

 2. літературна: переклад – вияв міжлітературних зв’язків;

 3. культурно-суспільна: а) впливає на культурний поступ народу; б) є фактором міжнаціональної комунікації.

Орієнтація на реципієнта як важливий фактор перекл. діяльності

Різні т.зору:

 1. Принцип естетичної рівнодії у перекладі (У. фон Віламовиць-Меллендорф): ПТ повинен справляти на читача таке ж враження, яке свого часу справляв на читача оригінал. У подальшому – принцип адекватності: «Переклад не може бути рівний оригіналу, але повинен бути рівний йому дією на читача» (І.Лєвий. «Искусство перевода»).

 2. Положення про відмінність між сприйняттям оригіналу й перекладу. А.Абуашвілі наголошує на ролі культурологічного коду читача в рецепції твору, що обумовлює її відмінність.

Положення про роль читача в процесі створення перекладу.

Крім автора і перекладача, у перекладі бере участь і читач (читач впливає на текст перекладу в процесі його творення, перекладач розраховує на його сприйняття). Поняття …………………. (Є.Балцежан) – прогнозований адресат перекладу.

У.Еко: теза про конструювання письменником в тексті моделі свого читача («Роль читача»). Подібну модель конструює і перекладач.

Положення про вплив суспіль-ства на д-ть перекладача

Д-ть перекладача зумовлена такими чинниками:

 1. Особливості культурно-політичного життя країни (залежність рішень пер-ча від очікувань публіки).

 2. Потреби книжкового ринку (пер-ч орієнтується на принципи оцінки твору, хар-ні для масового читача).

Варіанти сприйняття інокультурних творів.

 1. …………………. (п’єси Шекспіра – колись у Франції).

 2. …………………. (твори Толстого в Індії).

 3. …………………. («Коли розлучаються двоє» Гейне – в Україні спр. як народна пісня).

 4. …………………. (Дон Кіхот).

Чинники сприйняття перекладного твору

 1. Освітні (обсяг знань, естетичний досвід, рівень володіння мовою).

 2. Вікові (з віком змінюється сприйняття літ. твору).

 3. Культурно-історичні (стан культ.-іст. розвитку суспільства).

 4. Національні (нац. особливості читача).

 5. Соціальні (належність читача до певної соц. групи).

 6. Професійні (володінні/невол. проф. ЗУН).

 7. Особистісні (смаки, уподобання, інтереси читача).

Означені чинники сприйняття перекладної літератури необхідно враховувати в процесі вивчення ЗЛ в школі.

Типологія перекладів

(за Б.Раффелом)

Твердження: не існує універсального перекладу, який би задовольняв потреби будь-якого читача (Б.Раффел, Дж.Гаус, Х.Норд та ін.).

Б.Раффел співвідносить різні типи поетичного перекладу з відповідними типами читачів (+ Л.Коломієць):

1. ………………….: розрахований на вчених і тих, хто сповідує наукові, а не худ. принципи (пер. І.Костецького сонетів Шекспіра).

2. ………………….: розрах. на широку аудиторію, яка ставить художність вище за наукову точність (відтвор. сонетів Шекспіра Д.Паламарчуком).

3. ………………….: розрах. як на прихильників художності, так і на тих, хто надає перевагу новому над старим (версії вірша Гейне «Сосна», здійснені Лермонтовим та Старицьким).

4. ………………….: розрах. на прихильників творчості конкретн. перекладача (проект В.Барки «Король Лір»).

У школі найбільш широко повинні застосовуватися переклади інтерпретаційного типу як найбільш читабельного масовою аудиторією.

Типологія читачів перекладної худ. літератури

(за А.Поповичем)

 1. Читач перекладу «не ерудований» – читач, який змушений мати справу тільки з перекладом (для якого п-д є прототекстом).

 2. Читач перекладу «ерудований» – читач, який знає оригінал, може зіставити тексти, стежити за операціями перекладача (ч-ч, для якого п-д є метатекстом).

Типи читачів

(за Ж.Клименко)

 1. Читач, для якого ХП – єдине джерело інформації про оригінал і кінцевий об’єкт читацьких інтересів і конкретизацій.

 2. Читач, який цікавиться не лише перекладом, а й оригіналом.

 3. Читач, творчі здібності, мовна і літературна компетенція якого спонукають його до створення власного ПТ.

Критерії вибору перекладу для опрацювання в школі

 1. ………………….: передача високої художності першоджерела, відповідність його змісту і форми, збереження їх гармонії.

 2. …………………..

 3. …………………. (зрозумілість, інтелектуальна доступність для певної вікової аудиторії).

Використання перекладів, адаптованих для дітей.

Роль перекладу в межах літерат. полісистеми (за І.Івеном-Зогаром)

Теорія полісистеми (пош. в 70-х рр. ХХ ст.): світова література розглядається як своєрідна система систем. Взаємодіючи між собою, системи, що входять до складу полісистеми, спричиняють процес її еволюції. Одна зі складових полісистеми – перекладна література, яка, залежно від конкретних обставин, може займати різну позицію в полісистемі: периферійну або центральну. Умови становлення ПЛ в центральну позицію полістистеми (у викладі Л.Коломієць):

 1. …………………..

 2. ………………….

 3. …………………. [Л.Коломієць. «Концептуально-методологічні засади сучасного укр. перекладу»].

Функціонування перекладу в колоніальному та постколоніаль-ному світі

 1. У колоніальному світі:

 • спостерігається абсолютизація …………………., переслідування ідеї існування різних перекладацьких стилів;

 • заохочується …………………. стиль перекладу, для якого визначальною є тоталітаризуюча нарація. Риси УСП (за Л.Коломієць):

 • логічна і синтаксична впорядкованість;

 • семантична «прозорість» змісту (уникання семантичної двозначності);

 • суворо обмежений словник (перевага запозиченої й інтернаціональної лексики над питомо національною, мінімум лексичних архаїзмів, авторських неологізмів і слів-реалій)

 1. У постколоніальному світі:

 • вияв різних перекладацьких ………………….;

 • паралельне функціонування …………………..

Л.Коломієць: «Перехід від колонізованого суспільства, у якому переклад мав би бути «стримуючою» силою, до суспільства незалежної держави починається з усвідомлення того, що можливе ………………….. У постколоніальній ситуації виникають умови для різностильової інтерпретації тексту-джерела як альтернативної до офіційно пропагованого картинно-народного «гладенького» стилю маскультури відбувається ще в надрах колоніального суспільства: в перекладацьких експериментах з розмовно-діалогічною стихією «дивакуватого» Миколи Лукаша, в елітарному інтелектуалізмі вченого-ерудита Григорія Кочура та ін.» [Коломієць Л. Концептуально-методологічні засади сучасного укр. перекладу. – С. 25].Похожие:

Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconКонцепція І її зміст» Ситуаційна задача №1 сп «АвтоЗаз-Daewoo»: проблеми створення І функціонування
Також забезпечення ефективного функціонування спільного підприємства зат " АвтоЗаз-Daewoo" в умовах конкуренції та нестабільності...
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconВимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української мови та літератури, зарубіжної літератури (5-11 клас)

Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconТема Особливості функціонування світових фінансових ринків
Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconМіністерство освіти І науки україни київський національний університет технологій та дизайну кафедра менеджменту контролінг опорний конспект лекцій
Тема Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconУрок світової літератури. Методи викладання предмету в школі Модульна контрольна робота №1
Типологія уроків літератури (за класифікацією М.І. Кудряшова) та їх структура (на прикладі аналізу пку)
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала і провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconУрок зарубіжної літератури, його специфіка
Підручники з зарубіжної літератури для середньої школи. Загальна характеристика їх (на вибір)
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconСпецифічні вимоги до уроків української літератури
Уроки літератури мають навчити розуміти, відчувати силу і красу художнього слова, відкривати для себе нову реальність – художню
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу. Рівень стандарту (11 клас)
...
Тема: «Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури» iconУрок алгебри та української літератури 8 клас
Мета. Засобами математики та літератури познайомити учнів із деякими біографічними даними М. В. Остроградського і Т. Г. Шевченка....
Разместите ссылку на наш сайт:
Уроки, сочинения


База данных защищена авторским правом ©izlov.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
связаться с нами